Drømmearbeid

Drømmer er et budskap fra vårt eget sinn om deler av oss selv som bør integreres. Drømmetyding hjelper ikke særlig, men vi kan oppleve en større helhet ved å gå inn i de forskjellige tingene og personene vi drømmer om.

Video

Det leder ikke noe hen å drive med drømmetyding. Freud fortalte oss at «huset» er oss selv og at å gå i trapper og alle mulige lange gjenstander, som instrumenter og annet, henspeiler på sex. Det er mulig det, men det hjelper oss ikke noe særlig. Det hjelper ikke noe særlig å tolke drømmen. Tolkning er noe annet enn opplevelse, drømmeopplevelsen forblir fremmed.

Det som hjelper er å gjøre drømmearbeid alá Fritz Perls. Da bruker vi drømmen som et grunnlag for en gestaltdialog, hvor vi ser oss selv som de forskjellige tingene i drømmen og kommuniserer med dette som perspektiv, gjerne tilbake til oss selv. Det er egentlig meget enkelt.

La meg ta en gammel drøm jeg akkurat kom på som et eksempel. Jeg drømte at jeg var en cowboy som flyktet fra noen banditter. Jeg trakk revolveren og var klar.

For å gjøre gestaltdialogen tenker jeg at jeg er revolveren. Hva sier revolveren? Revolveren sier, «Det er deilig at du holder rundt meg. Fyr meg av.»

Jeg tenker at jeg er bandittene. Hva sier bandittene? Bandittene sier, «Vi må jage deg slik at du får trukket revolveren».

Drømmen var egentlig ganske heseblesende og stressende da jeg drømte den. Litt mer artig nå, ikke sant?

La oss ta en annen drøm jeg hadde om å gå opp ned (?) mellom to liner på vei mot et vindu med sprosser. En litt svimmel affære.

Jeg tenker jeg er linene. Hva sier de? Linene sier, «Jeg er linjene og rammene som du beveger deg mellom på vei mot det du ønsker. Jeg er fleksibel. Det spiller ingen rolle om du står på hodet eller ikke på vei mot målet.

Jeg tenker jeg er vinduet. Hva sier det? Vinduet sier, «Jeg venter på deg. Du kommer når du kommer. Linjene leder deg hit».

Kjære leser, det er fristende å tyde ting nå, men la oss ikke gjøre det. La oss bare fokusere på opplevelsen som dette gir. Det er det som gjør oss hele.

Bare ved å gjøre disse to eksemplene på sparket mens jeg skrev syns jeg selv at jeg fikk en større forståelse av min drømmeopplevelser enn bare om jeg skulle forsøke å analysere dem.