Fordelene med hypnose og meditasjon

Transe gjennom hypnose eller meditasjonstilstanden gjennom meditasjon er egentlig samme sak. Det er metoder som med fordel kan brukes for å forsterke hverandre.

Fordelen med hypnose er at vi kan bli veiledet inn i en endret sinnstilstand, kalt transe, hvor vi er i umiddelbar kontakt med det som er følelsesmessig riktig for oss. Siden personen som veileder oss har erfaring og vet hvor vi skal, er det enkelt å gjøre dette bare ved å følge instruksjoner. Formålet med å gjøre dette er å utføre transearbeid dvs. å forene våre ønsker med våre følelsesmessige behov. En sideeffekt av dette er at vi samtidig lærer å meditere på en hensiktsmessig nivå.

Fordelen med meditasjon er at vi når som helst kan sette oss ned og gi slipp på det vi er så opptatte av akkurat nå og gi oss selv en pause. Gjennom jevnlig meditasjon venner vi oss til meditasjonstilstanden. Mange mediterer før de tar viktige beslutninger ved å innhente dypere følelsesmessig informasjon. Når vi har vendt oss til meditasjonstilstanden blir vi mer oppmerksomme i den. Når vi er mer bevisste får vi større rom til å gjøre transearbeid.