Om behandling

Velkommen! Ta gjerne en kikk rundt her for å se hva jeg kan hjelpe deg med. Hypnoterapi utføres nå kun over Skype/Facetime. Jeg har for tiden stor pågang etter Aftenpostens artikkel om behandling ved IBS. Noe ventetid må derfor påregnes.

Aksel Sogstad, T. 481 94 292, post@helesinnet.no
Postadr.: Austlisvingen 17A, 1423 Ski.
YouTube, Facebook, SkypeID: akselsogstad

Mitt spesialområde er behandling med hypnoterapi ved irritabel tarm (IBS)1. Jeg får henvist pasienter fra sykehus og legekontorer. Jeg har skrevet en bok om hypnoterapi, en rekke artikler og holdt flere foredrag.

Jeg fokuserer spesielt på å skape motivasjon og forløsning ved å hjelpe deg til å oppdage og bruke egne ressurser gjennom indre dialog og opplevelse3. Et viktig element er å bruke hypnose for å styrke evnen til kommunikasjon mellom kropp og sinn. Jeg bruker anerkjente metoder fra forskning, egne studier og erfaring.

Jeg har også erfaring med å hjelpe på områder som: røykeslutt, vektreduksjon, smertebehandling, stressreduksjon, avhengighetsproblematikk2 og fobier, søvn, selvtillit og forbedring av prestasjoner innenfor arbeidsliv, studier, idrett og musikk.

Hypnoterapi koster kr 1180 per time (50 min). Med henvisning/anbefaling4 fra helsepersonell eller psykolog koster det kr. 860,-. Betaling gjøres på Vipps til «HeleSinnet hypnoterapi» ved oppstart av timen. Timer som ikke avbestilles 24 t i forkant må betales for.

Ta gjerne kontakt for å få mer informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg.


  Vennlig hilsen
  Aksel Sogstad

  Oversikt over foredrag, publikasjoner og utdannelse
  Etisk praksiskodeks
  Personvernerklæring

  Ansvarsfraskrivelse: Resultatene fra hypnoterapi kan variere. Det er ikke 100 % sikkert at det vil fungere i alle tilfeller.
  For å bruke hypnoterapi ved tyngre avhengighetsproblematikk er det nødvendig å allerede være tilknyttet eller ha gjennomført en anerkjent behandling for slik avhengighet. 
  3 Den hypnoterapeutiske behandlingen er basert på aktuell forskning og Transforming Therapy, en hypnoterapeutisk retning med lang tradisjon, avanserte metoder og høy etisk standard. Denne undervises av Hypnotherapy Training International i London.
  4 Det holder med en enkel anbefaling fra for eksempel fastlege eller spesialist.

  Vennlig hilsen
  Aksel Sogstad