For mye på vakt – årvåken eller oppmerksom?

For å slappe av er det nødvendig å være oppmerksom – på en god måte. Det er ikke nødvendig å være årvåken på ting som foregår i det ytre.

For å oppleve hypnose går vi frivillig inn i en avgrenset oppmerksomhet på noe vi ønsker å være oppmerksomme på. Avslappning er et godt valg. Det hender jeg bruker følgende eksempel for å minne klienter om frivilligheten i dette, «Hvis brannalarmen skulle gå, ville du selvfølgelig bare gå ut av huset uten å tenke mer på meg.» Kanskje litt dramatisk eksempel, men poenget blir klart.

Jeg brukte det samme eksempelet for en lege jeg hadde til behandling. Selv om jeg med eksempelet bare ønsket å formidle frivilligheten som forklart over, sa hun at dette også gjorde henne oppmerksom på at hun stadig er på vakt for om noe skulle skje – om noen skulle trenge hennes hjelp. En årvåkenhet på andres behov.

Det foregår mange ting om dagen ute i verden og jeg har hørt noen si at vi må være årvåkne. Det bør vi nok, være årvåkne for å passe på oss selv. Imidlertid, hvis vi ønsker å vende sinnet innover for å bedre forstå hvordan vi kan forbedre kommunikasjon mellom kropp og sinn, så er det kanskje bedre å tenke seg en «mykere» oppmerksomhet. For å legge til rette for kroppslig og mental avslapning trenger vi ikke å være så årvåkne mot ting i det ytre. Vi bør heller rette vår oppmerksomhet på vår egen opplevelse av å slappe av i kropp og sinn.