Personvernerklæring

Hvem vi er

HeleSinnet hypnoterapi eies av Aksel Sogstad. Formålet med virksomheten er å utøve hypnoterapi som behandlingsform.

Nettstedsadressen er: https://helesinnet.no.

HeleSinnet hypnoterapi v/Aksel Sogstad er behandlingsansvarlig for innsamlede opplysninger.

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler dem inn

Innsamling av kontaktopplysninger

Det brukes kontaktskjema for å samle inn navn, epost, telefonnummer og forespørsel. Avsenders IP-adresse lagres ikke i nettstedets database. Opplysningene fra kontaktskjema sendes til Aksel Sogstad som epost, slik at henvendelsen kan besvares. Navn, telefonnummer og epostadresse lagres i HeleSinnets kontaktregister.

Opplysninger i kontaktregisteret brukes for å komme i kontakt med pasienter ved eventuelt manglende oppmøte eller behov for endring av time. De kan også brukes for å sende ut relevant informasjon fra HeleSinnet hypnoterapi. Slik utsendelse gjøres med skjulte epostadresser. De som ønsker kan reservere seg mot å få slik informasjon.

Kontaktopplysninger kan også registreres via vanlig epost, sms eller telefon (dvs. ikke via kontaktskjema).

Papirjournal

I forbindelse med behandling føres det papirjournal. Det kan kan også bli fylt ut papirskjema som en del av papirjournalen. Papirjournalen føres kun manuelt. Papirjournalen brukes for å følge opp behandlingen av den enkelte pasient.

Informasjonskapsler

Det brukes ikke informasjonskapsler.

Kommentarer

Det er ikke mulig å legge inn kommentarer på nettstedet.

Hvem vi deler dine opplysninger med

Dine opplysninger deles ikke med noen.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Papirjournalen blir lagret så lenge behandlingsforløpet varer. Behandlingsforløpet avsluttes når pasienten selv sier at det er det, eller et år etter seneste kontakt.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Du kan også be om å få tilsendt en kopi av papirjournalen.

Du kan be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette gjelder tilsendt epost, papirjournal og kontaktopplysninger.

Tilleggsinformasjon

Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

Kommunikasjon med nettstedet er kryptert med SSL. Nettstedet sikkerhetskopieres og er sikret med brannmur.

Dine personopplysninger beskyttes av HeleSinnets epostleverandør ONE.COM og datautstyr tilhørende HeleSinnet. Datautstyr tilhørende HeleSinnet er beskyttet med brannmur, antivirus og sikkerhetskopiering. Ingen andre enn Aksel Sogstad har tilgang til datautstyret. ONE.COM beskytter data i henhold til egen personvernerklæring.

Papirjournalen er innlåst på eiendom som tilhører Aksel Sogstad.

Våre rutiner for datalekkasjer

Ved en eventuell datalekkasje eller stjålet utstyr vil det bli informert om at kunderegisteret kan være på avveie.