Irritabel tarm

Irritabel tarmsyndrom (irritable bowel syndrome, IBS) er en fellesbetegnelse for flere plager som har med tarm og fordøyelse å gjøre. Det kan være magesmerter, oppblåsthet, forstoppelse eller diaré. IBS forbindes ofte med stress og endringer i nervesignalene hjernen sender til tarmen.

Artikler og anbefalinger om bruk av hypnoterapi ved irritabel tarm:

Egne artikler:

Våren 2017 begynte helsepersonell ved Seksjon for klinisk ernæring på Oslo universitetssykehus og Enhet for klinisk ernæring på Lovisenberg sykehus å henvise IBS-pasienter til behandling med hypnoterapi. Etter hvert har pasienter også blitt henvist til meg fra andre sykehus, legekontorer og psykologer. Pasientene tar selv kontakt med Hele Sinnet hypnoterapi for å bestille time.

Inntrykk av behandling

Man bør absolutt forvente å få et utbytte av en første time. Se gjerne denne videoen for å få et inntrykk av hvordan du vil oppleve en time hos meg. Jeg har også laget noen lydfiler du kan lytte til som vil gi deg positiv påvirkning for en velfungerende tarm:

Sand, sol og avslapning (tekst):

Varme hender og sinnets kraft (tekst):

I den første timen lærer du å gå inn i hypnosetilstanden gjennom avslapning i kropp og sinn og gjøre visualisering for forbedret fordøyelse. I den andre timen lærer du gjerne lindring og dypere avslapning i mageregionen ved å gjøre selv-healing gjennom av ideomotorisk bevegelse. I påfølgende timer anvendes mer avanserte metoder tilpasset den enkelte. Det kan for eksempel være smertebehandling, partsterapi eller regresjonsterapi.

Her er også en lengre innspilling for velfungerende tarm:

Når bør man anvende hypnoterapi ved IBS?

Vasant DH, Paine PA, Black CJ, et al. (8) anbefaler i British Society of Gastroenterologys veiledning for behandling ved IBS å først forsøke diett i tolv måneder. Deretter forsøke hypnoterapi. De er imidlertid åpne for å forsøke hypnoterapi på et tidligere stadium hvis pasienten ønsker dette. Som en overlege ved Oslo universitetssykehus kommentererA på Facebook-siden til Mage- tarmforbundet, «Hypnoterapi bør ikke være forbeholdt de dårligste». Det bør ikke være slik at bare de vanskeligste tilfellene kan benytte hypnoterapi. Jo raskere man tar tak i IBS-problematikk, jo lettere er det å gjøre endring.

Redusere stress

Pasienter med IBS har et markant høyere stressnivå. Selv om ikke IBS-lidelsen nødvendigvis er forårsaket av stress, så medfører ofte IBS stress når man først har fått det (7). Det er derfor hensiktsmessig å introdusere pasienten for teknikker som reduserer stress. Dette kan være så enkelt som kroppslig avslapning. I en litt mer avansert form, hvor man også roer sinnet og veileder pasienten til selvhelbredelse, kan vi kalle det hypnose eller meditasjon.

Forskning behandlingen er basert på

I de senere årene har det blitt gjort mye forskning på hypnoterapi for behandling av IBS. Peters et. al. (1) konkluderer i sin gjennomgang at hypnoterapi rettet mot tarmsystemet har en varig virkning for pasienter med IBS og sannsynligvis også ved ulcerøs kolitt.

Peters et. al. (2) konkluderer også i sin studie, som sammenligner behandling med hypnoterapi og diett med lav FODMAP (FODMAP er et akronym for forskjellige typer av enkle karbohydrater som fruktsukker), at behandling med hypnoterapi gir varig virkning sammenlignbart med lav FODMAP-diett for tarmsymptomer, men at behandling med hypnoterapi gir større langtidsvirkende reduksjon av psykologisk ubehag som depresjon og angst.

Miller et. al. (3) konkluderer fra en studie med 1000 IBS-pasienter som ble behandlet med Manchester-protokollen at deres resultater gir ytterligere bevis for at hypnoterapi er en effektiv behandlingsform for IBS-pasienter som ikke responderer på annen behandling.

Gonsalkorale (4) gir detaljert informasjon om Manchester-protokollen. Denne protokollen har blitt utviklet spesielt for behandling av IBS av Whorwell et. al. (5), publisert i 1984. Palsson (6) gjengir detaljer av The North Carolina Protocol, som brukt i en studie gav positivt resultat for mer enn 80 % av pasientene.

Disse protokollene er det som faktisk utgjør behandling av IBS med hypnoterapi. Disse er brukt som grunnlag for å lage lydfilene over. De er på mange måter enkle fortellinger som gjennom flere faser aktiverer pasientens forestillingsevne. Formålet er å skape en mottakelighet for forslag for å bedre pasientens tilstand. Først veiledes pasienten til å oppnå dyp kroppslig avslapning. Deretter aktiveres pasientens kreative evner ved å foreslå bilder, lyder og følelser man kan oppleve i en forestilt beroligende omgivelse. Pasienten er nå mottakelig for forslag for å bedre tarmfunksjonen.

A. Innlegget kan søkes opp på Facebook ved å skrive «lmf hypnoterapi» i søkefeltet.

Referanser

  1. Peters SL, Muir JG & Gibson PR. Review article: gut-directed hypnotherapy in the management of irritable bowel syndrome and inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther. 2015; 41: 1104–1115.
  2. Peters SL, Yao CK, Philpott H, Yelland GW, Muir JG & Gibson PR. Randomised clinical trial: the efficacy of gut-directed hypnotherapy is similar to that of the low FODMAP diet for the treatment of irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther 2016; 44: 447–459
  3. Miller V, Carruthers HR, Morris J, Hasan SS, Archbold S & Whorwell PJ. Hypnotherapy for irritable bowel syndrome: an audit of one thousand adult patients. Aliment Pharmacol Ther. 2015; 41: 844ñ855.
  4. Gonsalkorale M.Gut-Directed Hypnotherapy: The Manchester Approach for Treatment of Irritable Bowel Syndrome. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. 2006; 54:1, 27-50, DOI: 10.1080/00207140500323030.
  5. Whorwell PJ, Prior A, Faragher EB. Controlled trial of hypnotherapy in the treatment of severe refractory irritable bowel syndrome. Lancet. 1984; ii, 123, 2–1234.
  6. Palsson, OS. Standardised Hypnosis Treatment for Irritable Bowel Syndrome: The North Carolina Protocol. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. 2006; 54:1, 51-64. See also: http://ibshypnosis.com.
  7. R. Lind, G. Arslan Lied, K. Lillestøl, J. Valeur, A. Berstad, Do psychological factors predict symptom severity in patients with subjective food hypersensitivity?, Scandinavian Journal of Gastroenterology 45(7-8), s 835-843.
  8. Vasant DH, Paine PA, Black CJ, et al. British Society of Gastroenterology guidelines on the management of irritable bowel syndrome. Gut. Published Online First: 26 April 2021. doi: 10.1136/gutjnl-2021-324598