Om hypnoterapi

Hypnoterapi er å påvirke oss selv på en positiv måte

Har du tid til å gjøre en liten øvelse for å minne deg selv på hvordan sinnet påvirker kroppen? Tenk deg at du er i grønnsaksavdelingen i matbutikken. Se for deg de gule sitronene. Tenk deg at du plukker opp en og kjenner på tyngden av den i hånden. Så legger du sitronen på et skjærebrett, skjærer den i to og kjenner at sitronduften sprer seg i rommet. Når du nå tar den ene halvdelen og klemmer ut en sprut sitronsaft på en skje, hvordan ville det være å putte skjeen i munnen?

Så sinnet kan påvirke kroppen. Dessverre har vi ofte lett for å påvirke kroppen på negative måter, med stress og slikt. Hypnoterapi er derimot å bruke sinnets evne til å påvirke kroppen på en positiv måte, for å endre usunne vanemønstre og etablere og forsterke sunne vanemønstre, eller med andre ord, gjøre mer av det vi virkelig ønsker å gjøre og mindre av det vi egentlig ikke ønsker å gjøre. Disse mønstrene, gode som dårlige, er drevet av følelsesmessige behov. Ved å bruke hypnoterapi kan vi endre våre vanemønstre* samtidig som vi ivaretar våre behov.

For å endre vanemønstre er det nyttig å komme i kontakt med drivkraften bak dem. Da er det  hensiktsmessig å skape en endret og fokusert bevissthetstilstand. Dette gir et langt høyere potensiale for suksess enn bare å intellektuelt «tenke det», «ville det» eller forsøke å «tvinge oss selv til å gjøre det».

*Ansvarsfraskrivelse: Resultatene fra behandlingen kan variere. Det er ikke 100 % sikkert at behandlingen vil fungere i alle tilfeller.

En klar og fokusert bevissthetstilstand

Denne endrede og fokuserte bevissthetstilstanden kalles hypnosetilstanden. Hypnosetilstanden er ikke noe fjernt utenfor oss selv. Den er ganske enkelt en klar og tydelig  bevissthetstilstand. Hypnose er det vi gjør for å veilede oss inn i hypnosetilstanden. Vi kan sammenligne hypnosetilstanden med å oppleve en god film som engasjerer oss følelsesmessig. På samme måte som ingen kan tvinge oss til å bli fascinert av en god film, så kan ingen tvinge oss til å bli hypnotisert. Hvis det var slik, så kunne vi jo bare hypnotisere alle som sitter i fengsel til å slutte med å gjøre de tingene som gjør at de havner der, men slik er det jo (heldigvis) ikke.

Hypnoterapi for fokusert måloppnåelse 

For å oppnå det vi ønsker er det meget viktig å tro på oss selv. Hypnoterapi er meget egnet* for å visualisere måloppnåelse. Når vi har tro på at vi kan oppnå vårt mål, så vil vi også være motivert for å gjøre de tingene som er nødvendige for å oppnå dem. Faktisk er det slik at vi vil styre mot målet i hverdagen, nesten som om målet realiserer seg selv.

Fordi hypnosetilstanden er fokusert og vi opplever mindre gjentakende tanker, vil vår indre opplevelse være klarere og tydeligere, og vi vil oppleve våre følelser og tanker mer direkte. Hypnoterapi er således å gjøre terapi i hypnosetilstanden. Slik terapi kan være å gi enkle forslag, gi veiledet visualisering, skape indre prosesser, bevisstgjør mønstre og finne muligheter for endring gjennom ny løsninger.

Det er gunstig å selv kunne gå inn hypnosetilstanden for å gi slipp på automatiske tanker og kjenne på hva vi virkelig ønsker. Dette kalles selvhypnose. Jeg underviser alle mine pasienter i selvhypnose. Når vi gjør selvhypnose får vi en opplevelse av at vi selv har kraften til å skape den endringen vi ønsker. Vi opplever at vi allerede har alt det vi trenger.

Du kan lære mer om hypnoterapi og hypnose ved å lese i bloggen min eller se noen av mine videoer om hypnoterapi på YouTube.