Smertemestring

Hypnoterapi brukes for å håndtere både akutt og kronisk smerte. Dette kan for eksempel være smerte som følge av irritabel tarm eller migrene.

Du kan gjennom hypnose lære deg å styre fokus for å kontrollere hvilke nervesignaler som når hjernen og hvilken grad disse skaper en subjektiv smerteopplevelse. Dette vil gi deg selvtillit til å kunne håndtere akutt smerte.

For håndtere kronisk smerte er det viktig å erkjenne hvordan smerten påvirker forskjellige deler av våre liv. Det kan bli slik at smerten påvirker alle våre livsforhold. Det er derfor nødvendig å kartlegge dette ved å se til følgende spørsmål. For å håndtere kronisk sterk smerte er det gunstig å lære seg å gå inn i en meget dyp hypnosetilstand.

Når vi setter ord på smerten skaper vi samtidig en mulighet for å dele den opp i mindre deler. Dette kan gjøre smerten mer håndterbar. Vi kan utnytte dette ved å gjøre regelmessig selvhypnose for å håndtere smerten i hverdagen.