Smittevern i forbindelse med Covid-19-epidemien

Vi ber alle om å følge smittevernreglene som er utgitt av Folkehelseinstituttet. For Helesinnet hypnoterapi innebærer dette i korthet at:

  • Vi unngår personlig kontakt og holder 1 meters avstand.
  • Det anbefales å bruke munnbind.
  • Alle bes om å vaske hender på toalettet i 3. et. før og etter behandlingen. Behandler vasker hender mellom hver behandling.
  • Klinikken intensiverer renholdet av lokalet. Stoler sprayes med antibac for møbler.
  • Sko tas av før man kommer inn i lokalet.
  • Dersom pasient eller behandler har eller utvikler luftveissymptomer skal behandling ikke gjennomføres.
  • Personer som er i risikogruppe eller har luftveissymptomer kan vurdere behandling via skype.