Hokus pokus

Nei, hypnoterapi er ikke trylleri. Hvis det hadde vært det, kunne vi bare gått inn i fengselet og sagt til alle som var der at heretter behøver dere ikke gjøre ting som gjør at dere havner her igjen. Men så enkelt er det ikke. Vi gjentar ofte våre mønstre og uvaner.

Men hypnoterapi er velegnet til å avdekke de underliggende følelsesmessige årsakene til slike mønstre. Bare å forstå slike årsaker vil ofte innebære en endring i seg selv. Det er også mulig å endre på innskytelser, slik at disse er mer hensiktsmessig og i tråd med det man ønsker for seg selv.

Hypnoterapi er først og fremst et samarbeid mellom terapeut og klient for å hjelpe klienten til å oppnå ønsket endring. Det er ikke mulig å oppnå endring med mindre man ønsker det. Det er heller ikke mulig å gå inn i transe uten at man vil. Det krever faktisk også at man føler seg trygg og at det hele har en viss fasinasjon. Det er litt som å se en film, den må være god for at den skal engasjere oss følelsesmessig.

Hypnoterapi er dessuten meget egnet til å utvikle ens intuisjon. Når vi følger vår intuisjon, heller enn sitter og grubler, blir livet ofte mer innholdsrikt og bedre. Å jo mer vi handler på denne intuisjonen, jo mer kommer det. Det som skjer er at vi åpner oss opp for kraften i vårt ubevisste sinn. Alle genier som har levd har vært meget flinke til dette. Vi vanlige mennesker kan imidlertid også lære å nyttiggjøre oss denne evnen til å kommunisere med vårt indre mens vi fortsetter framover mot det livet vi ønsker for oss selv og andre.