Når katastrofen inntreffer

Når noen opplever en katastrofe kan vi være til stede for vedkommende. Da vil vi lære mer om dem, og dem om oss.

Noen noe sted opplever akkurat nå en katastrofe. Det kan også være noen som vi har å gjøre med. Dette kan være ting som å miste jobben, miste en kjæreste, miste et familiemedlem eller oppleve at andre eller en selv får en alvorlig sykdom.

Når vi opplever en katastrofe blir alt forandret, vi blir satt ut og føler oss på siden av samfunnet og andre mennesker. Det kan bli vanskelig å tenke klart og ting som før var lett blir nå vanskelig. Det kan være at vi blir deprimerte og føler at vi ikke får noe til eller ikke er mye verdt. Hvis det er riktig ille kan det oppleves som om alt håp er borte.

Hvis du kjenner noen som går igjennom en katastrofe så kan du hjelpe vedkommende ved å få han eller hun til å akseptere sin egen reaksjon på katastrofen. Til å forstå at alle som opplever slike katastrofer også ville ha reagert på lignende måter. Det er viktig å gå til der personen er, selv om det skulle være en plass hvor alt håp er borte. For du kan ikke trekke noen ut fra det som føles som en avgrunn. Du må gå dit selv for for å gå sammen med personen tilbake.

Du kan også oppmuntre personen til å prate om det med andre, som familie, arbeidsgivere og andre nære. Når vi opplever en katastrofe er det lett å tenke at vi ikke skal prate om det, men når vi gjør det opplever opplever vi som regel at mennesker forstår oss, og samtidig får vi selv også en mulighet til å oppleve andre på en ny måte.