Transe, livskraft og livsglede

Ved å gå inn i transe kommer vi i kontakt med vår egen indre livskraft. Dette sporer oss til å sette kreative ideer ut i livet. Når vi gjør dette får vi livsglede.

Transe er en meget behagelig tilstand. Vi kan gå forbi dagens kjas og mas, legge bekymringer til side og gå inn i en dyp og avslappet tilstand. I denne tilstanden kan vi få kontakt med vår egen livskraft. Dette er vår vilje til å leve, til å gå framover og delta i livet. Det er overraskende hvor sterk denne livskraften er, uavhengig av om vi synes livet er en belastning akkurat nå.

Denne livskraften er et potensial og en rikdom som ligger der for å bli utforsket. Vi begynner å få kreative ideer om ting vi kan gjøre. Vi kjenner at vi får lyst til å gjøre disse tingene, i stort eller smått. Og vi begynner å forstå at det er riktig og rett å sette disse ideene ut i livet.

Når vi setter disse kreative ideene ut i livet opplever vi livsglede. For nå gjør vi det vi har lyst til og gleder oss over det. Vi tar vi større del i samfunnet og verden omkring oss. Dette gir oss nye opplevelser, som igjen sporer oss videre i en positiv runddans av sterkere livskraft, kreative ideer og økt livsglede.