Angst og uro løsner i det konkrete

Ofte stemmer angst og uro fra opplevelser som gjentar seg. Å løsne på disse vil hjelpe på angsten.

Konkrete opplevelser som gjentas i et mønster oppleves fort som generell angst. Ofte er vi ikke engang klar over hvilke hendelser som forårsaker angsten.

Ved å spørre oss selv, eller la andre gjøre det, kan vi finne ut hvilke mønstre og situasjoner som skaper angsten. Ofte er det situasjoner med andre mennesker som vi føler vi ikke mestrer.

Når vi har funnet situasjonen kan vi begynne å se den fra flere perspektiv og skape en større forståelse for hvorfor ting blir som de blir. Vi kan begynne å se at vi har muligheter til å handle annerledes.

Det er viktig å huske at alt er egentlig feil der og da. Det er først i etterkant at vi kan forstå en situasjon og vurdere den. Om vi vurderer den til å være riktig eller feil har å gjøre med vårt perspektiv. Når vi forstår at alle situasjoner i utgangspunktet er feil, eller riktige for den saks skyld, blir vi friere til å forsøke alternative måter å handle på. Når vi forstår at vi kan tillate oss å forsøke forskjellige måter å handle på får vi en mulighet til å løsne på angsten som mønsteret skaper.