Positiv forandring for videre framgang

Framgang kommer som regel når vi forstår at vi må dele våre opplevelser med andre.

For å føle at vi er på vei og at vi har et meningsfullt liv er det nødvendig å kjenne på framgang. Dette gjelder på alle områder i livet, om vi søker personlig fremgang innenfor business, personlige prestasjoner, åndelig utvikling, skole og studier eller hva det måtte være.

Framgang innebærer endring, og av og til kan endring synes vanskelig. Ofte er dette fordi vi har forsøkt å komme oss videre på samme måte ved å forsøke hardere, bite tennene mer sammen og gjøre det samme, bare enda mer.

Det vi ofte trenger er å se ting i et nytt lys. Få en ny inspirasjon til å fortsette på det vi holder på med på en annen måte.

Dette krever at vi er villige til å erkjenne hvor vi er. At vi kanskje nå ikke har det så veldig bra, akkurat nå, og at vi trenger å erkjenne dette for å gå videre, kanskje på en annen måte, med en ny forståelse.

Denne erkjennelsen er det viktig å dele med andre. Jeg snakker ikke om å klage og syte. Det fungerer dårlige. Men å dele åpent om hvordan vi har det. Rett og slett være ærlige om oss selv.

Mange mennesker som har gjort dette forteller at de har oppnådd en erkjennelse og selvinnsikt som har forandret måten de ser seg selv på. Dette har hjulpet dem til å komme videre og føle den nødvendige framgangen, som er nødvendig for at kjenne at vi er på rett vei.