Hent ressurser i fortiden og se deg selv oppnå dine fremtidige mål

Denne metoden har jeg lært av Eirik Myrhaug. Det er en blanding av regresjon og framtidige ønskemål. Han har hentet den fra NLP (future pacing), som igjen er basert på hypnoseteknikker. Det er artig å se det i bruk i sjamanisme. Det fine med sjamanisme er trommen og nærheten til jorden.

Sett deg først mål som du ønsker å oppnå i umiddelbar framtid (dager, uker), i nær framtid (måneder/år) og i fjern framtid (tiår). Det er lurt å velge mål som er konkrete, målbare, oppnåelige, realistiske og tidsavgrenset. Det er også viktig å vite hva som forteller deg at du har oppnådd målet.

Få først inn i transe. I sjamanisme går man inn i transe ved hjelp av tromme. I hypnoterapi går man inn i transe ved egen hjelp eller ved hjelp av en hypnoterapeut.

Først gjøres regresjonsdelen. Tenk deg at du farer opp i himmelen eller de høyere sfærer og går tilbake i tid. Tenk at timene, dagene, ukene og årene går bakover og at du samtidig ser ditt eget liv gjennom et pleksiglass under deg. Når du kommer til en hendelse du ønsker å gå inn i, tenker du deg et hull i pleksiglasset og går inn i tiden rett før hendelsen. La tiden gå litt framover og la deg selv oppleve det som skjer. Er det mulig å se på hendelsen på en mer konstruktiv måte? Når du er ferdig går du opp i himmelen og farer framover i tid helt til du kommer til her og nå.

Tenk deg hvordan det ville vært om du ikke hadde opplevd den hendelsen i fortiden. Hvis hendelsen i fortiden hadde vært annerledes, hva ville vært annerledes i nåtiden.

Tenk deg så at du går opp i himmelen og farer fram over pleksiglasset på vei mot din ønskede framtid. Gjør følgende for henholdsvis målene i din umiddelbare framtid, nære framtid og fjerne framtid.

Tenk deg at du går igjennom pleksiglasset et lite stykke etter at ditt ønskede mål har blitt oppfylt. Se deg tilbake og kjenn og føl hvordan det er å opplevd det du ønsker. Når du er tilfreds, går du opp i himmelen og seiler tilbake til her og nå. Du kan nå, med visdommen fra ditt fremtidige selv, se hva du må gjøre for å komme dit du ønsker. Hvordan er balansen mellom det du ønsker å oppnå i umiddelbar, nær og fjern framtid? Hvilke delmål kan du se for deg?