Lær å lytte – få mer oppmerksomhet

For å gjøre relasjoner meningsfulle må de få lov til å utvikle seg. For at relasjoner skal utvikle seg er det nødvendig å lytte til hverandre. 

Det er ikke så lett for alle å bli en god lytter sånn uten videre. Det kan være nødvendig å lære det. Den eneste måten å lære å bli en god lytter på er å selv forstå verdien av å bli lyttet til. Når vi blir lyttet til uten å bli vurdert eller målt, forstår vi verdien av å dele våre tanker uten å forestille oss. Da blir vi også motivert til å lytte til andre, uten at de må forestille seg. Vi forstår at vår lytting og holdning – ikke vår tenkning – som har en helbredende virkning.

En bivirkning i denne sammenheng blir at når vi lærer å lytte blir det ikke så om å gjøre for oss å prate hele tiden. Mye av det vi kunne sagt, blir isteden sagt av andre. Da blir vi mer fokusert på det vi egentlig ønsker å si. Dette igjen resulterer i at andre blir mer oppmerksomme på oss. Og for å være ærlig så er det jo det de fleste av oss ønsker – å få mer oppmerksomhet fra andre.

Meditasjon lærer oss å venne oss til stillheten. At vi ikke behøver å ha eller lage støy hele tiden. At det er verdi i stillhet.

Transe og hypnose kan lære oss å lytte på en annen måte. Det gir en spesiell  innsikt å lytte til oss selv snakke ut i fra våre indre visdom.  Enkelte går rundt og tror at det kan være skummelt å slippe til vårt indre. Min erfaring er at mennesker er meget vakre i sitt indre og at det er en dyp opplevelse å komme i kontakt med dette. Med litt øvelse kan vi oppnå det samme i meditasjon. Som jeg har forklart er disse sinnstilstandene – transe, hypnose, meditasjon – egentlig det samme.