Nivåer av meditasjon

Meditasjon kan være en spennende søken å vårt indre, som vil lede oss til vår egen bevissthetsstrøm, potensialet for all vår opplevelse. Eller vi kan bare bruke det for å roe ned og slappe av.

Når vi begynner å meditere blir vi i første omgang klar over at det er ganske mange tanker som surrer rundt. I denne fasen er det viktig å sette pris på at vi nå gjør et arbeid med å registrere dette faktum, istedenfor å bli sjokkert eller urolig.

Gradvis vil tankene stilne. Men de blir ikke borte og det er heller ingen mening i å forsøke å få dem til å bli det. De blir bare mer subtile ettersom hjernebølgene går ned i frekvens. Da kan vi slappe mer av, og for mange holder dette. Det er godt nok å vite at vi når som helst kan sette oss ned og redusere stressnivået. Det er jo sunt for hele vårt vesen.

Noen ønsker imidlertid å gå videre enn dette. Etterhvert som man praktiserer meditasjon blir nå setningene eller tankene på en måte lange og de fremstår som mer tilfeldige. Og slik blir det også med ordene, de faller liksom fra hverandre. Vi begynner nå å komme i kontakt med vår kontinuerlig bevissthetsstrøm. Den kjennetegnes av en rolig klarhet og energi.

Denne kontinuerlige bevissthetsstrøm i dypet av vårt indre, uten ord og setninger, og derfor ubeskrivelig, men vi opplever at den er der, for den føles som et potensial for å skape alle våre oppfatninger og opplevelser.

Når vi kommer i kontakt med dette er vi også i kontakt med sinnets grunnleggende natur. Da vil du vite hvem du er, en uendelig bevissthetsstrøm, rede til å manifestere de mest fantastiske ting.