En helhetlig og interessant personlighet

Hvis vi ønsker å utvikle en helthetlig og interessant personlighet til glede for oss selv og andre bør vi ble mer bevisst på hvilke roller vi har og samspillet mellom disse.

Da jeg var barn hørte jeg uttrykket «Noen sier at klær skaper mannen, du er den du er og blir ikke en annen.» Noe sa meg at det ikke var helt sant. Når jeg hadde på mitt indianerkostyme var jeg jo indianer. Men poenget var selvfølgelig at vi skal vite og vise hvem vi er, uavhengig av hvordan vi fremstår i det ytre.

Når alt kommer til alt ønsker vi å ta oss godt ut. Vi ønsker å fremstå som interessante og helhetlige mennesker. I livet går vi inn og ut av forskjellige roller og situasjoner. Dette kan for eksempel være roller som far/ektemann/kjæreste/sønn eller arbeidstager/privatperson.

Vi skaper disse rollene i møte med forskjellige personer og situasjoner vi møter i en kompleks verden. Sammen utgjør de vår personlighet. Disse forskjellige rollene bidrar til at vi blir interessante mennesker. Det bør derfor ikke være et mål å være den samme i alle situasjoner.

Samtidig ønsker vi å fremstå med integritet på en helhetlig måte. At vi er oss selv om vi har på slips eller ikke. At vi ikke bare snur kappen med vinden. Disse rollene bør derfor være i balanse med en god del felles trekk. Akkurat hva som oppleves som balanse er jo opp til den enkelte.

Vi kan tenke oss at det mellom disse rollene er noe som lukker og noe som åpner. Denne lukkingen og åpningen er det som skaper balanse mellom rollene og derfor også i vår personlighet. Det som lukker har til formål å opprettholde det som er forskjellig og holde ting fra hverandre. Det som åpner har til formål å styrke rollene gjensidig, for eksempel ved at vi bruker egenskaper fra en rolle i en annen.

Vi kan på mange måter velge hvordan vi ønsker å lukke disse rollene eller åpne disse for hverandre. Poenget er å gjøre dette på en måte som gir mening for oss. På en måte som gir mening og balanse, samtidig som det gir oss utfordrende. Det er fint om noe vi kan lære i en rolle kan tas i bruk i en annen. Det vi ønsker er å utforske måter som fungerer for oss. Ting behøver ikke å være så fastlåst. Vi kan prøve oss fram og se hva som skjer når vi endrer litt på ting. Når ting begynner å spille sammen vil vi oppleve framgang på uventede områder.