Medisinsk sopptur – Aftenposten

Jeg setter spørsmålstegn om bruk av fleinsopp for å gi oss bedre mental helse, slik det opplyses om i artikkelen i Aftenposten.

Det er forståelig at det er besnærende at en pille kan gjøre oss friske. Det er jo det enkleste av alt. Og jeg er enig i at endrede bevissthetstilstander kan ha en gunstig virkning. Både for å endre uvaner som røyking og redusere angst knyttet til sykdom. Det er bare det at for at ting skal ha noen verdi så må man gjøre en viss anstrengelse.

Det virker dumt at man har glemt alle ulempene ved denne type behandling. Det er sant at en slik bruk av rusmidler kan hjelpe til med å løse opp forstenede forestillinger om at ting er slik eller sånn, men selv om vi nå har forstått at bruk av rusmidler i visse tilfeller kan oppleves som en snarvei til innsikt i ubevisste prosesser, så fører det med seg åpenbare ulemper.

Jeg har allikevel håp om at dette kan spore til en økt interesse for transearbeid. Transearbeid er riktignok ikke like enkelt som å ta en pille, man trenger ekspertise og må være villig til å gjøre en viss innsats.

Jeg kan forstå at folk bruker rusmidler for å oppnå en endret sinnstilstand. Jeg kan også forstå at folk kan være usikre på om de kan lære seg å gå inn i transe ved hjelpe av hypnose. Men med all informasjon vi har om å de negative virkningene av å bruke rusmidler er det fullstendig ulogisk at man skal bruke rusmidler heller enn å lære å gå inn i meditasjonstilstanden, som egentlig er hva hypnose er.