Framtidens julespøkelse viser vei

For å håndtere svært skadelige og inngrodde mønstre kan det være nødvendig å ta til oss hvordan framtiden vil kunne komme til å bli, slik at vi kan unngå å komme dit.

Det virket som det var helt umulig å forandre på Scrooge. Men framtidens julespøkelse fikk han til å forandre på livet sitt ved peke på hvordan ting ville komme til å bli.

Noen ganger kan vi ha etablert mønstre som er så inngrodde og skadelige for oss at det må hardere lut til. Det er som om vi har utviklet et mønster om å gå rett ut i trafikken uten å se oss for. Vanlig faktabasert skremselspropaganda fungerer ofte dårlig. Det fungerer imidlertid like dårlig, eller dårligere, å bare fornekte eller å forsøke å skyve bort den delen av oss som igangsetter det skadelige mønsteret. Da blir vi hjelpeløse ofre.

Det er ikke alltid alt kan være positivt. Noen ganger så er ting negativt. Det kan hende at den delen av oss som igangsetter dette mønsteret er negativt i den forstand at den vet ikke bedre. Den kan være vår hemsko eller akilleshæl, eller kanskje rettere sagt, en tendens vi engang  utviklet for å takle en svakhet, hva det nå enn var.

Vi er nødt til å akseptere at vi har denne ødeleggende tendensen. Vi er nødt til å forholde oss til den, og ikke bare det, vi trenger å få et konstruktivt forhold til den. Det kan vi gjøre ved å la den peke ut for oss hvordan ting kommer til å bli. Den kan gi oss en reell følelsesmessig opplevelse av hvordan framtiden vil bli hvis vi ikke forandrer oss og slutter å ta katastrofale valg.

Det kan være litt skremmende å la en slik framtidig del av oss vise oss hvordan ting kommer til å bli. Allikevel vil vi vite at vi gjør det av kjærlighet til oss selv. Det er vårt inderlige håp om hjelp til å slutte å gjøre de tingene som skader oss selv og de vi er glad i. Så lenge vi opprettholder kontakt med framtidens spøkelse, vil det alltid kunne hindre oss i å velg feil når vi neste gang står ved et veiskille.