Vil hypnose påvirke mitt livssyn?

Det er viktig å bygge vår indre motivasjon på våre kjerneverdier. Hypnose kan være et verktøy som kan hjelpe oss til dette, uten å være i konflikt med våre verdier.

Det slår meg hvor mange forskjellige livssyn folk har. Ikke bare tror vi eller ikke på det ene eller andre, men vi gjør det også på ganske så forskjellige måter.

Livssyn er egentlig et sett med kjerneverdier. Disse verdiene er gjeldende i alle de rollene vi spiller i våre livsforhold. De definerer på mange måter hvem vi er. Det er derfor det kan være så dramatisk å gå inn eller ut av organisasjoner med et sterkt fokus på slike kjerneverdier.

Det som synes klart er at vi må danne vår forståelse av vår opplevelse med disse kjerneverdiene som en referanseramme. Bare da kan vi oppnå de tingene vi ønsker i livet. Disse tingene er jo gjerne universelle, som bedre helse, god selvfølelse, gjøre mer av de tingene som er bra for oss, mindre av de tingene som ikke er så bra for oss og få selvsikkerhet til å gjøre de tingene vi har lyst til å utforske og så videre.

Siden jeg arbeider som hypnoterapeut kommer jeg ofte i kontakt med andre menneskers livssyn. Opp igjennom årene må jeg si at det ikke virker spesielt viktig hva dette livssynet er, så lenge det i utgangspunktet er ment å danne en positiv basis for enkeltmenneskets liv.

Spørsmålet for den enkelte blir kanskje «Kan jeg bruke hypnose uten at dette påvirker mitt livssyn?» Det kommer selvfølgelig an på flere ting, men jeg vil si at det er det all mulig grunn til å tro. Hypnose, praktisert på en åpen måte, har ikke  noen spesielle slike kjerneverdier som vil komme i konflikt med andre.

Hypnose og indre søken vil på den annen side gi oss større forståelse av oss selv. Dette vil nødvendigvis føre til at vi også vil forstå ting utenfor oss selv på en annen måte. Det burde imidlertid ikke være et problem hvis våre kjerneverdier inkluderer verdien av å utvikle vårt livssyn.

Jeg vil gjerne nevne helt til slutt at hypnose har utviklet mitt eget livssyn. Det er i større grad i dag fokusert på både utfordringen og velsignelsen av det som oppstår mellom meg selv og andre.