Hypnose og aldring

Jeg leste nylig en artikkel skrevet av min tidligere lærer, Dr Butler, om hypnose og aldring. Siden jeg selv har jobbet litt med eldre klienter inspirerte dette meg til å skrive litt om det samme.

Selv om vi har en klar følelse av å være den samme, så endres vi hele tiden. Når vi er små ønsker vi alle endringer velkomne, mens vi lærer oss alle de tingene som vi ser de større kan. Når vi er ungdommer vil vi gjerne bli oppfattet som voksne. Når vi har blitt godt voksne begynner vi å se de første tegn på at kroppen aldres. Dette kan ofte være en ubehagelig opplevelse, som vi enten forsøker å kjempe imot, for eksempel ved å fokusere mer på trening og kosthold, eller rømme fra, for eksempel ved å bruke humørendrende kjemikalier.

Følgende artikkel viser at det foreskrives minst antidepressiva i Norge i forhold til Norden forøvrig. Dette er jo gode nyheter. Allikevel øker bruken av antidepressiva med alderen. Vi kan forstå dette ved å ganske enkelt erkjenne at våre utfordringer blir større når vi begynner å bli eldre.

Når vi blir eldre blir vi ofte mer satt i vår tenkning. Det er ikke lenger så lett for sinnet å gripe nye ideer og motivere oss til å sette ut på nye veier. Vi kan lett ønske å fortsette å gjøre ting slik vi alltid har gjort det.

På denne annen side har vi som eldre et mye større erfaringsgrunnlag som vi kan bruke for vurdere hva som er best for oss selv og andre. Vi er ikke lenger så villige som ungdommen til å kaste bort energi i øst og vest. Med et videre perspektiv kan vi også være mer åpne for nye ting. For å opprettholde denne evnen er det viktig å fokusere på fleksibilitet.

For å gjøre hypnoterapi med eldre er det viktig å komme i kontakt med dette erfaringsgrunnlaget. Selv om man skulle ønske en plutselig forandring, for eksempel en plutselig fjerning av plagsomme tanker, så blir dette mindre realistisk når vi er eldre. Vi vet at våre vaner er mer inngrodde. Men vi vet også at positiv forandring skjer gradvis. Hvis en forandring skjer plutselig den ene veien, så kan den også forandres tilbake. Det er derfor nyttig å ha et litt lenger perspektiv for å oppnå det vi ønsker.

Som Dr Butler nevner, har jeg også notert meg at vi faktisk ser yngre ut når vi er i hypnosetilstanden. I det hele tatt vil jeg si at mennesker som mediterer eller gjør selvhypnose regelmessig ser yngre ut. Kanskje det er fordi mange av de ytre tegnene på daglig stress og spenninger forsvinner.

Dr Butler peker på at vi kan bruke den mentale friheten i hypnosetilstanden til å:

  • finne fram «begravde» ønsker og håp
  • se for oss nye måter som disse ønskene og håpene kan bli realisert
  • skape og etablere nye nyttige vaner og handlemønstre
  • arbeide for å gi slipp på gamle, unyttige ideer og vaner
  • utvikle fysisk og mental utholdenhet og motstandsdyktighet

og videre at «Hypnoterapi for eldre kan gi et betydelig løft i en tid hvor det virker som om tapene er større enn gevinstene. Enhver person som arbeider med omsorg for eldre kan bruke hypnose for å hjelpe og motivere dem, for eksempel til å følge anbefalte trening og kosthold og gjøre det beste ut av resten av livene deres.»

Forskjellen mellom mennesker blir ofte tydeligere når vi blir eldre. Mennesker som har opprettholdt en evne til å skape nye vennskap og engasjere seg i andres liv har som regel en mye større livskvalitet enn de som ikke gjør dette. Dr Butler er på mange måter et eksempel på en person som har gjort og gjør dette.