Å håndtere opplevelse av feil og mangler i oss selv og andre

Når vi tør å ta inn over oss andres negative tendenser og omstendigheter, får vi også mulighet til å se det positive i andre. Da blir livet rett og slett bedre.

Det tar lang tid å bygge opp positiv verdi, som verdslig velstand, tillit og godt rykte, men kort tid å ødsle det. Én enkelt negativ hendelse kan ødelegge alt det vi eier og har, uansett hvordan hendelsen oppstod, om det var noens skyld eller ikke. Det positive er som regel en større samling konsistente positive handlinger, men én enkelthandling er nok for å skape et varig negativt inntrykk.

Vi kunne for eksempel gi fra oss alt vi har til et eller annet godt formål, men dette ville ikke være noen garanti for at det helhetlige inntrykket av vårt liv vil bli positivt. Men hvis vi derimot stjal fra noen alt det de eide og hadde, så burde vi være sikre på at det ville merke oss for livet.

Årsaken til at vi karakteriserer ting som negative er at vi må være oppmerksomme på farer. Når vi møter personer vi ikke kjenner, kanskje også på et ukjent stede, vil vi ganske snart begynne å vurdere om vedkommendes negative sider vil kunne få konsekvenser for oss. Det er både bra og dårlig. Bra fordi det beskytter oss, men dårlig fordi vi lett kan bli for opptatte av å se etter det negative og mister det helhetlige positive.

Når vi skal vurdere en person legger vi derfor ofte merke til det negative. Disse tingene står ut som små røde piler i figuren. Det positive hos personen er som den blå buen, bygget opp over tid og ikke så fremtredende.

Slik bedømmer vi også oss selv. Vi legger ofte lett merke til de negative tingene i oss selv, de tingene vi tror kan utgjøre en fare for oss. Det er ikke alltid så lett å se den positive summen av de gode handlingene vi gjør.

På områder vi er uerfarne har vi lite kunnskap om konsekvensene av de handlingene vi gjør. På disse områdene kan det være lett å tenke kortsiktig rett og slett fordi vi ikke kjenner konsekvensene. På samme måte tenker vi ofte mer langsiktig på områder vi har mer erfaring. Kortsiktig tenkning er ofte mer egoistisk enn langsiktig tenkning. Det positive oppstår ofte på områder hvor vi har utviklet oss mer, det negative er ofte områder hvor vi enda ikke har gjort det.

Vi har ofte et ønske om å bli likt eller til og med elsket for den vi er.  Bak et slikt ønske kan det ligge en forståelse av at hvis noen skal se vår egen positivitet, så må de være i stand til å se forbi våre negative tendenser. Men vi kan ikke bare be andre om å akseptere våre egne negative tendenser. Det vil andre bare gjøre hvis de mener at disse tingene faktisk ikke har så veldig stor betydning for dem. Men det vi kan gjøre er å bli mer bevisste på om vi faktisk er i stand til å akseptere andres negative tendenser og omstendigheter. Rett å slett gjøre en rasjonell vurdering om det faktisk er slik at vi er nødt til å passe oss for vedkommende. Som oftest må vi ikke det.

Men selv om mange feil og mangler like godt kan ignoreres, så er det ikke alltid best å bare late som om de ikke eksisterer. For hvis noe gir negative resultater, så er det som regel en årsak. Det vi heller kan gjøre er at ta andres negative omstendigheter eller opplevelser inn over oss og tenke oss at vi transformerer dem til noe positivt som vi gir tilbake.

Resultatet av dette blir at andre oppfatter oss som en omgjengelig person som det blir lett å ta kontakt med. Vår bekjentskapskrets vokser og vi får større muligheter til å treffe mennesker som inspirerer oss, slik at vi kan leve det livet vi ønsker.

Det er ikke alltid så enkelt å se det store bildet her vi lever her og nå, men en måte er å vurdere om vi får fler og fler gode relasjoner. Det er en enkel målestokk på at vi er på riktig vei.