Fobier

Fobier er grunnløs frykt som begrenser vår hverdag. Fobier har en tendens til å forsterke seg og spre seg. Det er derfor en god ide å tak tak i disse. Hypnoterapi er egnet for å behandle fobier.

Med fobi menes her frykt for noe som egentlig ikke er farlig. En fobi er derfor grunnløs frykt. Det hjelper imidlertid lite å bare fortelle oss dette, følelsene forteller oss noe annet. Fryktfølelser for bare en liten og ufarlig husedderkopp er en fobi. Fryktfølelser for den svært giftige svart enke-edderkoppen i Australia er ikke en fobi.

Jeg behandler ofte mennesker som lider av irritabel tarm (IBS). IBS oppleves gjerne ved at man enten får veldig treg eller veldig løs mage. Den som noen gang har hatt omgangssyke eller diare kan lett å forstå at man kan utvikle frykt for å ikke ha tilgang til et toalett. Hvis tilstanden er kronisk, som ved IBS, kan dette utvikle seg til en fobi.

Hvis vi tenker nærmere etter så har de fleste av oss en fobi for et eller annet. Alle fobier skaper unødvendige begrensninger. Som regel er ikke dette så farlig, fordi disse begrensningen ikke betyr så mye for oss. For de fleste av oss betyr det kanskje ikke noe om vi ikke kan holde en liten og ufarlig edderkopp i hånden. Vi trenger faktisk ikke å gjøre det. Men hvis vi trenger å gå ned i en kjeller hvor vi vet det er edderkopper føler vi begrensningen på kroppen. Andre eksempler på fobier som gir alvorlige begrensninger er tannlegeskrekk eller sprøyteskrekk.

En annen ulempe med fobier, bortsett fra begrensningene de setter for oss, er at de har en tendens til å spre seg. La oss for eksempel si at man har utviklet en fobi for situasjoner hvor det er vanskelig å gå på toalettet. Dette kan føre til at man utvikler en fobi for å sitte på flyet fram til man kommer opp i luften og toalettet kan brukes. Dette igjen kan utvikles til en fobi for flyreiser generelt eller for lukkede rom eller låste situasjoner. Det er når fobier utvikler seg til å bli generelle at vi opplever alvorlige begrensninger på flere områder.

Det er derfor en god ide ta tak i fobier. Ikke bare vil det fjerne unødvendige begrensninger, i mange tilfeller blir det også en interessant læreprosess om hvordan vi kan utvikle oss og oppnå nye mål. Det bør imidlertid gjøres på en god måte. Begrensningen kan bli verre hvis vi bare kjører på og konfronterer vår begrensning (eksponeringsterapi). Det kan faktisk være bedre å ikke gjøre dette og heller nå målet ved å se en annen retning.

Det hjelper oss lite å bare fortelle oss selv at noe ikke er farlig. Frykt oppstår ikke som en rasjonell følelse. Hvis vi alltid måtte gjøre en rasjonell vurdering om noe var farlig eller ikke, ville vi aldri rekke å reagere raskt nok i faktiske farlige situasjoner. Vi må derfor ta hensyn til vårt eget følelsesliv når vi skal behandle fobier.

Hypnoterapi fokuserer mer på følelser enn på å identifisere feilaktige tankemønstre. Ved bruk av hypnoterapi kan vi skape en fokusert og oppmerksom sinntilstand hvor vi kan bruker en rekke metoder for å behandle fobier.  Det kan være å gjøre regresjon for finne positive ressurser i oss selv eller det kan være å se oss selv håndtere utfordrende situasjoner på en trygg måte. Når vi tar tak i og håndterer våre fobier på en hensiktsmessig måte lærer vi samtidig mer om oss selv og hvordan vi kan overvinne våre egne begrensninger. Dette kan gi oss inspirasjon til å utvikle oss på forskjellige områder, slik at vi får større frihet til å gjøre de tingene vi virkelig har lyst til å gjøre.