fMRI-skann for å finne ut hva hypnose er

Siden hypnose ble oppdaget som fenomen har man forsøkt å finne ut av hva det egentlig her. I moderne tid som en diskusjonen på om hypnose er en endret sinnstilstand eller bare er mellommenneskelig påvirkning.

En studie i miljøet rundt David Spiegel i Stanford har brukt hjerneskanning for å studere graden av kontakt mellom forskjellige nettverk i hjernen under hypnose. Disse nettverkene er assosiert med forskjellige mentale tilstander. Artikkelen konkluderer med at hypnose fører til:

  1. Fokusert oppmerksomhet
  2. Økt fysisk og følelsesmessig kontroll.
  3. Redusert selvbevissthet

Dette styrker ideen om at hypnose er en endret sinnstilstand, heller en bare ren avslapning og akseptering av forslag.

Men det bør sies at den enkleste og beste måten å finne ut hva hypnose egentlig er, er å prøve det. Det er litt som forskjellen på å forklare hva sjokolade smaker, og ganske enkelt ta en bit og kjenne etter.

Men når pasienter spør, pleier jeg å si at hypnose er som å ta en tur på kino, hvor vi legger fra oss hverdagens tanker på utsiden og lar oss oppsluke av en filmen. Vi kan så lære å bli mer bevisst vår egen evne til å håndtere følelser og tanker, og få en bedre kobling mellom kropp og sinn. Når vi så går ut av kinoen tar vi med oss den positive innsikten ut i livet.

  1. Heidi Jiang, Matthew P. White, Michael D. Greicius, Lynn C. Waelde og David Spiegel, Brain Activity and Functional Connectivity Associated with Hypnosis, Oxford, Cerebral Cortex, august 2017;27:4083-4093