Om hypnoterapi

Hypnoterapi1 kan lege psykologiske problemer ved å forandre tankemåter og adferd. I kvalifiserte hender kan hypnoterapi hjelpe klienten til å ta i bruk krefter i sinnet for hjelpe kroppens helende evner.

Terapiformen brukes for å forbedre utøvelse av omtrent alle former for menneskelig aktivitet. Metoden er mye brukt i personlig utvikling, som for eksempel stresshåndtering, sport, utdannelse og forretningsdrift2.

Hypnoterapi er godt dokumentert i vestlig medisinske og psykologiske studier3. Dyktige hypnoterapeuter har observert resultater som i ettertid har blitt dokumentert av avansert nevrologisk forskning. Denne forskningen viser at det oppstår reelle forandringer i nervesystemet når mennesker forandrer sine holdninger og oppfatninger.

Medisinske komiteer har vurdert risiko knyttet til hypnoterapi og konkludert med at hypnoterapi er en trygg og nyttig metode sammenlignbart med andre psykologiske metoder4.

Referanser

1. U.S. Department of Labour definerer en hypnoterapeut til å være en som:

 • induserer en hypnotisk tilstand i en klient for å øke motivasjon eller forandre et adferdsmønster ved hjelp av hypnose
 • samtaler med klienten for å finne årsaken til problemet
 • forbreder klienten til å gå inn i en hypnotisk tilstand ved å forklare hvordan hypnose fungerer og hva klienten vil oppleve
 • tester klienten for å bestemme mulighet for fysisk og følelsesmessig påvirkning
  induserer en hypnotisk tilstand i klienten ved å bruke tilpassede hypnoseteknikker basert på forståelsen av resultatet av å vurdere klientens problem
 • kan trene pasienten i selvhypnose

2. Dette er områder som:

 • Bevisstgjøre og utvikle intuisjon
 • Utvikle et godt selvbilde; være selvsikker og full av energi
 • Utvikle en evne til å være rolig i enhver situasjon
 • Foreta bedre valg og finne nye løsninger
 • Etablere sunne vaner; bedre helsen og velværet
 • Få tilbake den gode søvnen
 • Øke positive følelser og fjerne de negative
 • Få mer selvkontroll
 • Bedre konsentrasjonsevnen
 • Overvinne utsettelse
 • Bli flinkere til å uttrykke følelser
 • Redusere konflikter og stress
 • Redusere eller fjerne et symptom
 • Oppdage den opprinnelige årsaken til problemer
 • Selge deg selv, ideer og tjenester med selvsikkerhet og entusiasme
 • Øke inntekten
 • Tiltrekke og vedlikeholde verdifulle vennskap
 • Oppdage negative mentale mønstre og hvordan de påvirker en
 • Frigjøre seg fra aggresjon, bitterhet og frykt for avvisning
 • Velge mål i livet; sette kursen for å realisere dem
 • Utvikle en evne til å lett visualisere mentale bilder
 • Programmere sinnet med positive mentale konsepter og tenke suksess
 • Gjenoppdage eller utvikle din åndelige natur

3. Det finnes i dag mye forskning på hypnoterapi. Gå til scholar.google.no og skriv inn søkeord som: hypnotherapy weight loss, hypnotherapy smoking cessation, hypnotherapy pain management etc.

4. The British Mecical Association godtok bruk av hypnose i 1955. The American Medical Association godtok bruk av hypnose i 1958. Paven godtok bruk av hypnose i 1956.