Affirmasjoner

Det er en god ide å gi oss selv positive beskjeder. Instruksjoner om du vil, eller affirmasjoner. Når vi forteller oss selv ting som vi virkelig ønsker hjelper det oss til å bli motivert til å gjøre det vi må gjøre.

Video om affirmasjoner

I løpet av en dag går det mange tanker gjennom hodene våre. Det estimeres tall som 70-80.000. De fleste av disse er gjentagende. Hvis vi følger litt med, så oppdager vi at ikke alle disse tankene er fullstendige positive. Det kan være nyttig å gjøre noen affirmasjoner for å motvirke dette. Det er selvfølgelig også nyttig å gjøre affirmasjoner for å oppnå noe spesielt.

Affirmasjoner skal sies som om du sier dem til deg selv med autoritet dvs. uttal dem som for eksempel «Ola Nordmann, Ola Nordmann du er modig og fryktløs; du frykter intet; hver dag blir du modigere og mer fryktløs, og du blir bare sterkere og sterkere for hver dag som går etc.»

Det er et poeng at du ikke sier «Jeg er modig og fryktløs». Det fungerer ikke så bra. Et «du» sender budskapet inn i ditt ubevisste sinn. Si ditt hele og fulle navn et par ganger i begynnelsen for å la ditt ubevisste sinn gi deg sin hele og fulle oppmerksomhet.

Når du sier dem skal du ikke bare mumle dem fram uten å tenke. Affirmasjoner skal sies som om du virkelig mener det, og legg merke til hvordan du selv opplever hver affirmasjon. Når du jobber med en affirmasjon er det viktig å følge opp med handling. Så seg deg selv ha den egenskapen du ønsker og sett det ut i handling.

Affirmasjoner skal alltid være positive. Hvis du ønsker å gjøre mindre av noe, bruker du ganske enkelt en affirmasjon som er det motsatte.

Hvis du vet hvordan du skal gjøre selvhypnose og gå inn i transe, så vil slike affirmasjoner fungere bedre. Du går da inn i transe før du leser opp affirmasjonene for deg selv.

Følgende er noen egenskaper som er nyttige og som du kan bruke som et eksempel for å gjøre dette.

Utholdenhet
Utholdenhet er det som gjør det mulig for oss å få til det vi ønsker. Det gjelder å motvirke «opp som en løve og ned som en skinnfell»-effekten. Si til deg selv: «Ola Nordmann, du utvikler utholdenhet; du lærer å jobbe konsentrert med oppgaven som ligger foran deg; du er i stand til å fokusere på en ting av gangen til du har gjort det du skal; du blir i stand til å gi det ene som ligger foran deg din fulle og hele oppmerksomhet; du lærer å holde fast ved én tankerekke til den har blitt uttømt; du oppdager at det er lettere å gjøre dette, og det er lettere å unngå å spre din mentale energi – lettere for hver dag som går. Du oppnår et klart mål og en sterk overbevisning. Du blir utholdende. Dine hjerneceller manifesterer utholdenhet,» etc.

Lag nå et ideal for deg selv. Et ideal som har alle disse egenskapene. Tenk deg at du trer inn i dette idealet og handler på det så mye som mulig i det daglige.

2. Kampvilje

AKS_8956_psDenne egenskapen muliggjør motstand og opposisjon. Noen har for mye, andre har for lite. For å utvikle den bruker du følgende affirmasjon: «Ola Nordmann, du lærer å stå opp for deg selv; du utvikler rettferdig motstand; du blir modigere for hver dag; ditt moralske mot vokser; du holder fast ved det du mener er dine
rettigheter; du holder stand mot nedtrykking; du utvikler en evne til selvforsvar; du lærer å nekte å trekke deg tilbake; du holder stand; du utvikler egenskapen «la meg være i fred»; du utvikler kraft til å være stødig som et fjell i all motgang; du lærer å oppnå, beseire og overvinne;» etc.

Slutt å være en dørmatte for andre. Hevd din individualitet. Hvis du har denne egenskapen i for stor grad, kan du begrense den ved å kultivere den motsatte egenskapen «lev og la leve», overbærenhet, nestekjærlighet etc. Idealet er ofte det som ligger mellom to ytterligheter.

3. Ervervelse

Dette viser seg som en evne til å spare penger eller samle ting. Noen har alt for mye av det, andre er fattige hele livet. For å utvikle denne egenskapen si følgende til deg selv: «Ola Nordmann, du slutter med dumheter; du lærer å ønske deg penger; og til å ønske å spare dem; du utvikler evnen til å ta i mot alt som kommer til deg, og du holder fast ved det etter at du får det; du lærer å være sparsommelig og økonomisk, og på samme tid utvikler du en evne til å sette pris på de gode tingene i livet. Du trenger disse tingene, og du kommer til å få dem – du begynner å sette i gang de prosessene som vil gi deg disse tingene som du ønsker og trenger, og du lærer å passe på dem når du får dem,» etc.

Se et mentalt bilde av deg selv hvor du «ønsker det du vil ha, og du vil ha det nå» og trekker til deg alt det du vil ha og holder fast ved dem, uten at noe forsvinner mellom fingrene dine. Overfør så dette bildet til handling og husk at «mange elver små gjør en stor å». Hvis du trenger å begrense denne egenskapen kan du begynne å «slappe av og gi slipp» i tanke og handling.