Kraft til pasienten

Det finnes innenfor hypnoterapi en lang rekke metoder som kan anvendes for å løse en rekke problemstillinger. Dette kan for eksempel være å gi slipp på uvaner, fokusere på et mål, endre et mønster eller rett og slett få det bedre.

Når jeg anvender disse metodene fungerer dette utmerket og pasienten er fornøyd. Jeg utøver på denne måten en positiv kraft på pasienten. Men det er også viktig for meg å gi denne kraften tilbake til pasienten. Derfor lar jeg pasienten gå igjennom metoden slik at han eller hun forstår at den nå er hans eller hennes. De kan selv gjøre dette. Dette er å gi kraft tilbake til pasienten. Pasienten blir ikke lenger avhengig av meg. Dette gir pasienten styrke til å virkelig utrette det han eller hun ønsker å gjøre.