Skjulte og åpne posthypnotiske forslag

Transe defineres som regel som en tilstand med en avgrenset og fokusert oppmerksomhet. I behandlingssammenheng betyr dette at man er mer fokusert på sine indre prosesser, veiledet av hypnoterapeuten, enn f. eks. av ytre støy Hypnoterapeuten stimulerer og legger til rette for slike helende prosesser, slik at klienten kan oppnå det hun ønsker.

I hypnoterapi brukes det også positive forslag. For eksempel et forslag om å se seg selv som røykfri, med alle de fordelene det innebærer. Man kan også gi forslag gjennom metaforer og analogier, og slik sett er det mulig å gi skjulte forslag. Og tidligere var det vanlig å gjøre dette. Milton Erickson, en av de mest berømte hypnoterapeuter i det forrige århundre, gjorde ofte dette. Men årsaken var gjerne at han behandlet mennesker som var mentalt syke, og slike pasienter motsetter gjerne åpenbare forslag, f.eks. «Du er ikke Napoleon» vil kanskje gi motstand hos en person med den vrangforestillingen at han er nettopp det.

I dag brukes hypnoterapi i hovedsak med mentalt friske mennesker, og jeg gjør det i hvert fall, siden jeg ikke gir behandling til mennesker med psykiske lidelser. Friske mennesker vet hva de ønsker, og har faktisk som regel svaret i seg selv. Min rolle er å hjelpe vedkommende til å finne og formulere dette svaret.

Derfor er det ikke lenger behov for å bruke skjulte forslag gjennom metaforer og analogier. Det er derimot hensiktsmessig å bruke metaforer og analogier til en viss grad, litt som vi alltid kan lære av historier, men dette skjer da ikke på en fordekt måte, men på en åpen måte som inngir trygghet.