Freud og hypnose

DSC_0827_ps_edited-1Freud jobbet med hypnose, men gav senere avkall på det. Selv skriver han at det var fordi det var lite egnet. Jeg lyttet imidlertid nettopp til en foredragsserie av Dave Elman, hvor han fortalte at han hadde blitt fortalt av nevøen til Freud at den virkelige årsaken var at det tok så lang tid å ta pasienter inn i transe. Selv om jeg ikke selv har forsøkt psykoanalyse alá Freud, så har jeg en mistanke om at pasientene gikk inn i transe likevel, der de lå på benken og assosierte fritt i Freuds tilstedeværelse.

Dave Elman er mest berømt for å utvikle sin raske og sikre induksjon. Men han gjorde også mye annet, blant annet underviste han medisinere i bruk av hypnose. Med Elmans metode er det svært enkelt å veilede enhver person som ønsker det inn i transe. Kanskje ville Freud ha brukt hypnose mer hvis han hadde kunnet dette?