Styrk motivasjonen med egne ressurser

Dette er en enkel metode som hjelper deg til å få tro og motivasjon på at du kan oppnå ditt mål ved å bruke tidligere suksesser i livet ditt.

Det hender at vi vet hva vil vil, men det skorter på motivasjonen på å gjøre det som skal til. Det er ikke alltid så lett å gjøre det vi skal når det skorter på lysten. Men veien til helvetet skal visst fremdeles være brolagt med de beste intensjoner (som ikke følges opp), så da er det en god ide å forsterke vår motivasjon. Det vil alltid være lettere å gjøre det som er nødvendig for at vi skal oppnå det vi ønsker når motivasjonen er på plass. Det er faktisk ikke vanskelig.

Metoden er som følger. Bruk først selvhypnose for å gå inn i transe. Deretter:

  1. Tenk deg tilbake til en gang da du oppnådde noe du ønsket, stort eller lite
  2. Gi opplevelsen en farge
  3. Tenk deg at du har en lyssøyle foran deg i denne fargen
  4. Tenk deg at du trer inn i den, bare for å forsikre deg om at den er der
  5. Tre ut av lyssøylen
  6. Plasser det du ønsker å oppnå nå inne i lyssøylen. Det kan for eksempel være deg selv i en ny og bedre utgave, personlige mål eller noe du ønsker deg.

Når du nå tenker på det du ønsker å oppnå nå vil du merke en mye å sterkere dragning. Dette vil hjelpe deg til å gjøre det som er nødvendig for å du skal oppnå ditt mål. Så vær forsiktig med hva du plasserer der. Det kan være at du vil bli veldig interessert i å oppnå det 🙂

Selv om vi kanskje ønsker å elske en annen person mer, så er det ikke så lurt å sette en annen person inne i lyssøylen. Det kan fort lede til at vi blir besatt av personen og glemmer at kjærlighet må gå begge veier.