Å treffe mål

For å oppnå det vi ønsker er det nødvendig å sette oss mål. Det er lurt å sette mål som er konkrete, målbare, oppnåelige, realistiske og tidsavgrenset. Men bli ikke så blendet av målet at du ikke ser hva du må gjøre i dag.

Vi kan utvikle oss på mange områder. Enkelte ting faller naturlig for oss og er lett å bli flinkere i. Andre områder krever mer arbeid. Noen ganger kan det være mer tilfredsstillende å bli flinkere i noe som krever mer. Andre ganger kan det synes mer fornuftig å bli bedre i noe vi allerede kan.

Uansett hva vi velger å utvikle oss mot, så er det en god ide å ikke forsøke på for mange ting samtidig. Mennesker kan utvise forskjellige identiteter, for eksempel idrettsutøver, danser, forretningsmann/-kvinne, filosof, åndelighet, kvinnebedårer/femme fatale, eventyrer, hjelper o.l. Hvis vi for eksempel forsøker å bli kvinnebedårer og filosof samtidig kan det gå litt i bena for hverandre, for eksempel filosofen som drar med boka si på en date eller kvinnebedåreren som sitter hjemme og leser, men egentlig ønsker seg en tur på byen. Du skjønner sikkert hva jeg mener.

Det er også lurt å velge mål som er konkrete, målbare, oppnåelige, realistiske, tidsavgrenset. Det kan hende du har sett dette før, men det kan være en god ide å se på det igjen.

Konkret
Det er lettere å arbeide mot et konkret mål, som «jeg vil bli røykfri» eller «jeg ønsker å trene tre ganger i uka.» Jo mer detaljert målet er, jo bedre er det.

Målbart
Hvis målet ditt ikke er målbart, for eksempel «Jeg ønsker å trene», så vil ditt ubevisste sinn konkludere med at du har oppnå ditt mål når du har gått opp en trapp. Du ville kanskje noe mer.

Oppnåelig
Det er lurt å sette mål som er så vidt utenfor ditt nåværende ferdighetsnivå. Da blir de lettere å oppnå, og du kan sette nye mål. Når vi får erfaring kan vi sette større mål.

Realistisk
Det er nødvendig å være realistisk. Du behøver ikke begrense deg selv ut i fra hva andre tror er mulig for deg, men du må selv kunne tro på at du kan oppnå det.

Tidsavgrenset
Det er nødvendig å ha en ide om tiden det vil ta for å oppnå det du ønsker. Hvis du for eksempel ønsker å tjene en million, så er det nødvendig å sette en konkret dato for når det skal være utført.

Noe å huske på
Husk at det må være dine mål, ikke andres mål. Det er også best hvis ditt mål ikke er avhengig av andre mål. Da kan du stikke kjepper i hjulene for deg selv. Vær også oppmerksom på de delaktivitetene som er nødvendig å utføre. Hvis du bare ser på målet, kan du bli blendet, uten at noe skjer.

Til slutt, husk at vi alltid vil være der vi er. Så det er nødvendig å leve her og nå. Selv om vi har mål og planer og anstrenger oss for å oppnå dem, så må vi huske på at dagene vi bruker på å gjøre det, er selve livet.