Anspent? Slå av spenningsbryteren

De fleste blir anspent i visse situasjon eller i møte med visse mennesker. Det er en god nyhet å legge merke til det, for det er fullt mulig å endre på.

Det er en øvingsfase og en praksisfase. I øvingsfasen går man inn i transe ved hjelp av selvhypnose. Når du er i transe tenker du deg at du har en intern bryter i sinnet som kan brukes til å slå av alle unødvendig anspenthet i muskler du ikke har behov for å bruke akkurat nå. Så tenk deg bare nå at du slår av den bryteren og legg merke til hvor ytterligere avslappet du blir i hele kroppen. Praktiser dette noen ganger mens du gjør selvhypnose.

Så, når du møter disse menneskene eller kommer i disse situasjonene, så gjør du det samme, slår av bryteren. Du blir helt avslappet, men vil kunne gjøre alt trenger å gjøre. Kjenner at du blir anspent – slå av bryteren igjen! Det er selve handlingen med å slå av bryteren som er det som virker. Du kan slå den av flere ganger etter hverandre.

Har du lyst til å bli enda mer cool? Utfør sirkulær pust samtidig. Fokuser et øyeblikk på fotsålene dine. Mens du trekker pusten inn, tenker du deg at energien strømmer opp langs ryggen og over deg. Så, mens du puster ut, strømmer energien ned foran deg og du kan igjen fokusere et øyeblikk på fotsålene. Fortsette på denne måten. Øv deg gjerne på det i transe først og anvend det senere ute i livet.

Jeg garanterer at du vil utstråle en ro som vil bli lagt merke til.

Har du lyst til å projisere noe annet enn ro? La deg selv for eksempel oppleve glede ved å tenke på noe som gleder deg. Skru av bryteren for unødvendig anspenthet og la din sirkulære pust projiser din glede automatisk omkring deg.

Jeg garanterer god stemning.

Ønsker du tillegg å få mer sinnsro? Skru av bryteren for unødvendig tanker her og nå.