Hvor mange timer hypnoterapi?

Det er naturlig å spørre seg hvor mange timer hypnoterapi er det nødvendig å ta for å endre på mønstre for å oppnå det vi ønsker. Noen ganger trenger vi å gjøre mindre av ting som er skadelig, andre ganger må vi gjøre mer av de tingene som gagner oss.

Jeg vil gjerne hjelpe, men jeg har ikke noe ønske om å dytte timer på mine klienter. Min erfaring er at klienten ofte selv vet hvor mange ganger hun eller han bør komme. Det er ikke slik at bare å ha mange timer vil løse problemet automatisk. Men det er også nødvendig å skape det nødvendige rommet for endring. Hypnoterapi kan hjelpe oss til indre forståelse og til å komme sperrer og inspirere til å se oss selv gjøre de endringen som må til for at vi skal oppnå det vi ønsker.

Én time kan faktisk være nok for å endre på mønstre som er i ferd med å etablere seg. For mønstre som har vært opprettholdt i flere år vil det ta lenger tid, for eksempel tre timer. Det kommer også an på hvor man er i forhold til forståelse og erkjennelse av sin situasjon.

To til tre timer er et bra antall for å få forståelse for problemet, finne en løsning og stabilitet for å anvende den videre framover i livet. Det er også nyttig for å lære selvhypnose, slik at en selv kan dra nytte av den fantastiske hypnosetilstanden for avslapning og positiv endring.