Fjerne negativitet

Transe kan hjelpe oss å oppleve tidligere negative hendelser til det det faktisk er – læring, og plassere disse hendelsene i fortiden, der de hører hjemme. Dette bidrar til å gi oss et fundament for å danne nye opplevelser og gå framover i livet.

Mennesket har en unik evne til å bruke tidligere opplevelser for å planlegge framtiden. Dette gjør oss i stand til å oppnå det høyeste mål. Enkelte ganger kan vi imidlertid være plaget av negative tanker om fortiden. Det er kanskje ikke så konstruktivt som vi kunne ønske. Jeg snakker ikke her om dype traumer, selv om det også går i behandle dem, men om et slags negativt snikksnakk som surrer rundt. Det her er en metode for å fjerne slike gjentagende tankemønstre. Metoden kan brukes i terapeutisk sammenheng eller i selvhypnose. Jeg kommer til å forklare den som gjort i selvhypnose.

Gå først inn i transe. Tenk så på en hendelse som ikke var fullstendig positiv. Ikke en trafikkulykke, med andre ord. Det er ikke så nøye hva det er, bare ta det som kommer opp. Tenk deg så at du projiserer hendelsen ut i rommet like foran deg. Sett en gammel ramme rundt hendelsen. Se hendelsen utspille seg innenfor rammen. Tenk deg så at det er en knapp på rammen, som du nå bruker for å forsterke hendelsen. Mens du skrur opp intensiteten tenker du deg at du ser det hele klarere, hørerer det klarere og kjenner det klarere. Så klart og sterkt, til slutt, at hele bildet går i metning. Så tar du den hånden som kjennes naturlig, tenker deg at du på en magisk måte kan skrive gullskrift med pekefingeren, og skriver det du lærte av denne hendelsen. Deretter henger du opp rammen med denne lærdommen bak deg, i fortiden, der den hører hjemme. Tenk deg så at du ser deg tilbake i fortiden, og kjenne hvordan denne lærdommen nå har blitt din styrke.

Gjør det hele en gang til, men fortere. Til slutt kan du tenke at du går igjennom alle slike hendelser med tankens fart, plasserer dem foran deg i rammen, skrur opp intensiteten, skriver ned lærdommen og plasser dem i fortid, der de hører hjemme. Tenk deg så igjen at du ser deg tilbake og kjenner hvordan rekken av lærdom nå har blitt et fundament for det du ønsker å oppnå.