Rapport og transe

For å veilede noen inn i transe kreves det god kontakt. Dette kalles «rapport» (fra fransk). Når du har rapport er det en smal sak å veilede noen inn i transe.

Hypnoterapi er en terapiform og en typisk sesjon kan sammenlignes med for eksempel samtaleterapi. Én forskjell er at samtalen skjer i transe. Når vi er i transe er vi i kontakt med vårt indre, vårt ubevisste sinn om du vil, og det er dette som danner basis for hypnoterapeutisk behandling.

Så vi kan spørre oss hva er da transe? Det defineres ofte som en fokusert, avgrenset og oppmerksom sinntilstand, sammenlignbart med å se en film, lese en bok eller dagdrømme når vi kjører bil. Vi er derfor i transe store deler av dagen. Transe inntreffer når vi er tilstrekkelig fascinert til å være oppmerksomme på noe, uten at vi behøver å være på vakt for å beskytte oss mot noe annet.

Dette er selvfølgelig lett med en god film, en god bok eller i en fin bil. Transearbeid gjøres derimot med et annet menneske. Når vi er oppmerksomme og trygge på en annen person sier vi at vi er i «rapport». Opprinnelig et fransk ord brukt for å være «på nett». For å etablere rapport med et annet menneske må vi være oppriktig interessert i det. Enkelte foreslår at man skal etterligne kroppsspråk og talemåter. Dette kan være greit å gjøre som en øvelse, eller bare for overtale noen til noe der og da, men på sikt faller det fort igjennom som manipulasjon. Tenk heller på hvor lett det var å oppføre seg og snakk likt med venner i ungdommen. Det var fordi dere var i rapport. For en terapeut er det beste utgangspunktet å ha et oppriktig ønske om å hjelpe. Et slikt ønske kan man for eksempel utvikle eller forsterke i selvhypnose.

Med et oppriktig ønske om å hjelpe vil hypnoterapeuten være oppmerksom mens klienten beskriver sine behov og ønsker. Hypnoterapeuten lytter i hovedsak, men kommer med innspill og mindre spørsmål som viser at han forstår klienten. Når klienten føler seg forstått og både klient og terapeut deler opplevelsen sammen, oppstår rapport.

Ved dette tidspunkt vil hypnoterapeuten ha flere ideer om hvordan han kan hjelpe klienten til å oppnå det hun eller han ønsker. Det er et passende tidspunkt for å forslå hva som skal gjøres. Det er alltid en god ide at klienten vet hva som skal skje og føler seg vel med det.

Når det er etablert rapport kan man veilede klienten inn i transe. Det er mange måter å gå inn i transe på, men den enkleste metoden er å gjøre det med Elman-induksjonen, hvor klienten opplever en progressiv avslapning i kroppen. Underveis tester man graden av avslapning for å sikre en god transeopplevelse. Når klienten er i transe gjør man det man har blitt enige om. Det kan for eksempel være å fjerne gjentagende negative tankemønstre.

Når arbeidet er gjort tar man klienten ut av transe. Hvis klienten ønsker det, er det en god ide å snakke litt om det som har skjedd.