Transe – full sirkel, tilbake til her og nå

Er transe en merkelig sinnstilstand, fjernt fra her og nå? Nei, transe er faktisk en naturlig sinnstilstand hvor vi kan lære å oppleve verden på en direkte måte, fritt for mentale forstyrrelser.

Transe defineres ofte som en dissosiert sinnstilstand, dvs. en sinnstilstand som er annet enn her og nå. Eksempler er å leve seg inn i en god film eller sitte å dagdrømme mens vi kjører bil. I begge tilfeller vet vi godt hva vi holder på med. Det er bare det at vi benytter anledning til å la fantasien bære oss av gårde i en mer interessant opplevelse enn bare å sitt i et rom med mennesker som ser rett fram eller i en bil hvor det egentlig ikke skjer så mye. Skulle det skje noe, for eksempel et fotgjenger som går litt for langt ut i veien eller noe problemer med filmen, så er vi raskt tilbake til her og nå. Så langt skulle man kunne kanskje tro at transe er en sinntilstand som ikke har noe å gjøre med her og nå.

Så transe kan være fri fantasi, en pause fra hva vi enn holder på med, men det kan også være en indre opplevelse av våre egne følelser og tanker. Vi kan også la oss fascinere av våre egne følelser og tanker. Det er da transe begynner å snu og komme tilbake til her og nå. Etter hvert som vi blir mer bevisst våre egne følelser og tanker i forskjellige situasjoner vil vi samtidig forholde oss til disse situasjonen på en mer direkte måte.

Sinnet vårt er utformet for å bearbeide sanseinntrykk for at vi skal forstå hva som har skjedd og bestemme oss for hva vi skal gjøre. Det er bare det at vi greier bare å ta inn ting som vi allerede har et forhold til. Vi må på forhånd ha lært de forskjellige kategoriene vi bruker for å dele inn verden og og skape en forståelse av hvordan den henger sammen. Dette skjer helt automatisk og det er ikke noe vi behøver å anstrenge oss for å gjøre. Hvis vi da ikke skal lære noe nytt. Da må vi lære nye kategorier og forstå hvordan de henger sammen med det andre. Alle vet at det krever anstrengelse å lære.

Transe på et dypere nivå gir oss mulighet til å gå forbi denne kategoriseringen og oppleve et mer ufiltrert inntrykk av det som omgir oss. I begynnelsen vil transetilstanden være ukjent for oss, men etter hvert som vi venner oss til den begynner vi å forstå at vi nå opplever verden mer som den er. Vi driver ikke hele tiden å tolker eller fantaserer om fortid og framtid. Vi opplever at vi er til stede her og nå. Faktisk er det slik at når vi behersker transetilstanden, så vil vi oppleve at mennesker som ikke er i transe som fanget av sine egne tanker og grublerier.

Vi har derfor gått full sirkel. Transe er nå en fullstendig tilstedeværelse i direkte kontakt med verden. I begynnelsen er det best å utforske denne tilstanden i ro og mak. Men etter hvert vil vi kunne gjøre dette også med andre til stede. Spesielt er det gunstig å bruke transe for å få en dypere kontakt med et annet menneske. Det andre mennesket vil oppleve transetilstanden av her og nå indirekte, og bare det er også en meget behagelig opplevelse. Transetilstanden åpner oss opp for vårt eget indre, og for den ytre verden og menneskene i den.