Det maskuline og det feminine

Advarsel! 😉 Når vi blir bevisste hvilke maskuline og feminine egenskaper som tiltrekker oss kan det bli fyrverkeri.

Det er naturlig å ønske nærhet og intimitet til et annet menneske. Det er jo derfor vi er her. For at våre foreldre gjorde det. For å etablere eller utdype en relasjon hvor vi kan oppleve nær kontakt med en annet menneske, er det en god ide å finne ut hvilke egenskaper vi ønsker at en slik person bør ha. Da har vi en større mulighet til å oppdage personen hvis vi skulle treffe på han eller henne.

Noen egenskaper vi kan ønske at en slik person skal ha kan være fysiske egenskap som høyde og utseende. Andre egenskaper kan være personlige egenskaper som humoristisk sans og interesser. Disse egenskapene er det for så vidt ganske enkelt å bestemme. De kan være viktige nok, men det er ikke de som er viktigst. Det er ikke de som skaper kjemien.

Kjemien mellom to mennesker skapes av det feminine og det maskuline. Da snakker jeg om kjemi av en seksuell og sensuell karakter. Ikke den type kjemi som gjør at vi trives med aktiviteter som er basert på samme type verdisystem. En respekt for hverandre verdisystem er svært viktig i et forhold. Hvis man ikke respekterer hverandre vil man som regel ende opp med å såre hverandre.

Når du vet hvilke feminine eller maskuline egenskaper du ønsker hos et annet menneske er du samtidig klar over hvilken type person du vil kunne skape seksuelle spenninger med. Når du møter han eller henne vil du forstå at sammen med denne personen blir det fyrverkeri. For det er egentlig det alle vil ha, når vi også har tillit til at vårt verdisystem blir ivaretatt.

Før vi treffer denne personen er det imidlertid en god ide å utvikle våre egne sider. For å si det med en gang, det er nærmest umulig å forandre noen hvis de ikke selv vil. Og selv om de vil, så vil det innebære mye arbeid. Den letteste er faktisk å forandre på oss selv. Så det smarteste i denne sammenheng er å selv utvikle de egenskaper som vil passe sammen med de egenskapene du ønsker hos den andre. Hvis du ønsker en feminin person bør du utvikle dine maskuline egenskaper, eller omvendt.

Så hva er nå disse feminine og maskuline egenskapene? Det kan jo variere. Her i Norge vil de oppfattes på en annen måte enn for eksempel Brasil. Og forståelse av dette varierer jo selvfølgelig fra menneske til menneske. Dessuten er det jo også slik at de fleste av oss gjenkjenner det maskuline i det feminine og omvendt – som yin og yang. Uansett, her følger mine beskrivelser av det feminine og maskuline.

Den feminine kraften er en kjærlig og vennlig energi som strømmer ut til alle og mottar alt fra alle. Følsomt og empatisk gir den av seg selv, støtter, lindrer og inspirerer. Den er medfølende og var. En åpen ærlighet som er uredd for å vise seg sårbar for andre mennesker, i dyp visshet om at dette fører den nærmere seg selv og andre. Den forteller alltid sannheten og er tolerant og omtenksom. Den tilgir alle, men er ikke redd for å si i fra når mennesker skader seg selv eller andre. Når den ser at noen lider handler den intuitivt og gir mot og kraft til andre. Den feminine kraften gir vekst rundt seg, den hjelper nennsomt fram.

En maskulin energi strømmer fritt ut av seg selv, med retning og fokus fra et indre ønske om å sette sitt merke på verden. Den er oppmerksom i alle situasjoner og bringes sjelden ut av likevekt, ganske enkelt fordi den er seg selv. Den har sitt eget indre verdisystem og verdsetter seg selv uavhengig av ytre omstendigheter. Den er ekte og viser seg ekte. Når den er sårbar så er den sårbar. Når den er sterk så er den sterk. Dens hode ser klart ser hva som bør gjøres i en gitt situasjon, og går til handling med engasjement til oppgaven er fullført. Da vil gjort være gjort og spist er spist. Men den innser også sine egne begrensninger og innhenter informasjon og kompetanse hos andre når dette er nødvendig. Den er ikke redd for å feile, for vet at ved å feile lærer den de tingene som trengs for å sette sitt merke på en stadig større del av verden.