Ideer og valg

Mange syns det kan være vanskelig å velge. Transetilstanden kan brukes for å øve oss til å foreta intuitive valg.

Transe er utmerket for å begynne å få kontakt med vårt ubevisste sinn. Når vi gjør det, vil vi oppleve at vi får ideer og tanker. Men siden vårt ubevisste sinn er meget generøst, så kommer det ofte ikke bare en ide, det kan komme mange.

Men vårt ubevisste sinn gjør ikke valgene for oss. Det presenterer heller forslag og ideer. Det er opp til vårt bevisste sinn å foreta valg. Det er selvfølgelig nødvendig å stoppe irrasjonelle forslag, som jo kan komme. Men noen ganger sammenligner og grubler vi alt for mye. Det er helt unødvendig og selvfølgelig også ugunstig.

I virkeligheten foretar vi valg med følelsene. Så det ubevisste sinnet er faktisk allerede inne i bildet her også. Denne tenkningen vi ofte stoler så mye på, brukes som regel bare for å forhindre tåpelige ideer og forklare for oss selv hvorfor vi valgte det vi gjorde.

Så hvordan ville det være å i større grad la vårt ubevisste sinn foreta valgene? Vi kan si at det vil være å løfte innvirkningen fra vårt ubevisste sinn opp på et høyere nivå hvor vi blir mer intuitive.

Du vil oppdage at det på denne måten blir mye enklere å sette ting ut i livet. Vi gjør nå ting fordi vi har lyst til det og vi vet at det vil bringe oss nærmere det vi ønsker å oppnå.

Hva med om det første som falt deg inn sannsynligvis er det rette valget?