Innsikt og utvikling heller enn magi

Transe er en kreativ indre prosess, som kan hjelpe oss til å utvikle positive egenskaper.

Hypnoterapi og hypnose er ofte forbundet med en slags magi. At man kan ganske enkelt hypnotisere noen til å gjøre et eller annet. Men hvis det var slik, så kunne vi jo bare hypnotisere alle som sitter i fengsel til å ikke gjøre det de gjør for å havne der. Så kunne de slippe. Men slik er det ikke.

Hypnoterapi er isteden en terapiform som utøves i transe. I transe oppleves forestilte situasjoner følelsesmessig nesten som om de var virkelige. Selv om vi selvfølgelig vet at de ikke er det, så blir vi ofte overrasket over hvor virkelige følelsene kjennes. Dette gjør det mulig å bearbeide hendelser og forestillinger på en meget effektiv måte. I tillegg gir transe også innsiktsfulle og behagelige opplevelser.

I transe kan vi få ny innsikt og finne nye løsninger. Vi kan omforme gamle, begrensende ideer, intensivere positive følelser, styrke selvkontroll og utvikle nye og sunne vaner. Vi kan redusere eller også eliminere problemer ved å utvikle og omprogrammere vårt ubevisste sinn. Det er også mulig å bruke hypnoterapi for å utforske utvikle metafysiske ideer. For eksempel er selvhypnose svært beslektet med meditasjon. Vi kan også få kontakt med vårt indre høyere selv.