Mr. og Mrs Right

For å finne den rette er det en god ide å bli bevisst hvilke personer som tiltrekker oss og hvilke personer vi fungerer bra sammen med. Vi kan også begynne å tenke på å gjøre oss selv mer attraktive for en person som rommer disse egenskapene.

Mange søker den rette. De er heldige som finner han eller henne. Men det er også en sannhet at mange finner ut at han eller hun kanskje ikke passet så godt sammen med oss allikevel.

Det er jo ikke noe galt i det. For heldigvis finnes det fler enn bare denne ene rette, og vi kan prøve på nytt. Og det gjør vi jo. Og da kanskje det fungerer fint. Men det kan også bli et gjentagende mønster av å finne ut at det ikke gjør det, og vi begynner å ane at det er andre årsaker enn bare egenskapene til den rette. Da kan det være at vi blir motiverte til å se på oss selv, og det er en god ting.

Det handler om tiltrekning på flere plan. For å gjøre det enkelt kan vi dele det opp i seksuell tiltrekning og vennskapelig tiltrekning.

La oss ta seksuell tiltrekning først. Det er jo det som er mest spennende. For alle liker seksuelle energier. De utløser en mengde hormoner, som gir behagelig følelser og interessante opplevelser. Det er det vi vil ha.

Noen kan etterhvert bli redde for å kjenne på seksuelle energier. Men det er ikke en god ide, fordi vi da avskjærer oss selv fra en helhetlig menneskelig opplevelse.

Det er ikke alltid så lett å forstå hvorfor vi blir tiltrukket seksuelt av en person, men ikke en annen. Årsaken er som regel en indre, ubevisst, forståelse av at med våre eksisterende mønstre og evner vil vi være i stand til å etablere en seksuell relasjon med vedkommende. Noen evner dette med svært mange, andre er mer selektive. Det gjør ingen til «bedre» eller mer dydige personer.

Men selv om vi ikke forstår de ubevisste prosessene helt i oss selv, så er det forholdsvis enkelt å legge merke til karakteristikkene til de vi blir tiltrukket seksuelt av. Det er bra å være bevisst dette. Det er også smart å akseptere det, fordi det er meget vanskelig å endre på den type personlighet vi blir seksuelt tiltrukket av.

De fleste av oss finner en person som vi er seksuelt tiltrukket av. Det er jo slik menneskeheten fortsetter framover. Men en del av oss kan oppleve frustrasjon, fordi vi også oppdager at forholdet med denne personen ikke akkurat er problemfritt.

Som sagt, det er en dårlig ide å forsøke å bli seksuelt tiltrukket av andre enn de vi faktisk blir seksuelt tiltrukket av. Det er bedre å se hvilke andre egenskaper en slik personen også bør inneha for at vi skal kunne stole på og like personen. Da kan vi for eksempel tenke på egenskapene til en venn man liker å gjøre ting sammen med.

Så, ved å være observante kan vi bli rimelig bevisste hvilke seksuelle og vennskapelige egenskaper en person bør ha for at vi skal kunne fungere bra sammen med vedkommende. Når vi er bevisst dette, har vi større mulighet til å gjenkjenne personen når vi treffer han eller henne. Er jeg seksuelt tiltrukket av vedkommende? Er jeg vennskapelig tiltrukket av vedkommende? Ja, ja, og vi har funnet Mr. eller Mrs. Right.

Men det er jo ikke sikkert at Mr. eller Mrs. Right dukker opp med en gang. Så mens vi venter kan det være en god ide å forberede oss ved å gjøre noen små justeringer på oss selv, slik at Mr. og Mrs. Right vil bli mer tiltrukket av oss. For den enkleste personen å endre på er oss selv. En slik endring eller justering behøver ikke alltid være så dramatisk. Ofte er det mest snakk om å slippe til den delen av oss som vi aner vil være tiltrekkende for Mr. eller Mrs. Right mer til.

La oss for eksempel ta en mann som liker at kvinner er sexy og feminine, smarte og sterke. Da kan han benytte tiden til å fokusere på å bli mer maskulin, sette større pris på kvinners intellekt og sterke sider og bli mer sexy selv. Akkurat hva man legger i de forskjellige egenskapene vil jo være opp til den enkelte.

Poenget med alt dette er egentlig at vi begynner å tenke igjennom hvilke egenskaper den personen vi ønsker å treffe ser etter i andre. Og så anstrenger vi oss for å utvikle disse i oss selv, eller kanskje heller slippe dem fram. Det er selvfølgelig ikke snakk om å gå på kompromiss med egne verdier eller forsøke på umulige oppgaver. Men når vi ser det på denne måten, fra den andre siden, er sjansen også ganske stor for at vårt indre vil være positiv til en slik utvikling. Og lar Mr. eller Mrs. Right vente på seg, så gjør det ikke all verden. For da vet vi at vi bare blir bedre og bedre dag for dag, og alt vi gjør er et skritt nærmere det vi ønsker å oppnå.