Personlig utvikling

Transe gir en klar følelsesmessig opplevelse av forestilte handlinger. Transe kan derfor være en øvingsarena for å muskelkontroll og mental trening.

Vårt ubevisste sinn er en fantastisk ressurs. Det gjør det mulig å tillære og automatisere kompliserte bevegelser, som å spille et instrument eller gjøre andre kompliserte kroppslige bevegelser. Faktisk er det jo slik at bare det å stå oppreist eller gå krever en enorm bearbeiding og styring av signaler. Den bevisste tanken om å stå eller gå er jo meget enkel.
Derfor forbereder de fleste topputøver forbereder seg mentalt før konkurranser ved å se seg selv gå igjennom øvelser og oppnå gode resultater.

Men vi behøver ikke være topputøvere for å gjøre dette. Vi kan alle utnytte denne iboende evnen til å forberede oss på det vi skal gjøre. Det spiller liten rolle hva det er, om det er fysisk eller mental utøvelse, slik som sport, dansing, ridning, språk, sjakkspilling eller hva det skal være.

Faktum er at vi skiller ikke særlig følelsesmessig på opplevelser vi har i transe, som forestile opplevelser, og opplevelser vi har i virkelige opplevelser. Derfor vil en slik forberedelse vi gjør i transe forbedre innlæring av bevegelser og muskelkontroll. Studier viser også at vi merkelig nok blir sterkere bare av å visualisere at vi trener. Dette er fordi vi utvikler signaleringsevnen ved å visualisere, og det er jo det vi bruker for å styre muskulaturen.

Transe er derfor en utmerket øvingsarena. Og det er egentlig ganske enkelt. Vi bare går inn i transe og begynner å forestille oss at vi gjør vi ønsker å gjøre. Det gjelder å gå igjennom tingene sånn passe avslappet. Hvis vi er for anspente og redde for å gjøre feil, så vil det være vanskelig å ta i bruk våre indre ressurser. Hvis vi slipper alt helt fritt, så kan det hele gli. Det gjelder å prøve seg fram. Begynne med noe som er sånn passe enkelt.

En viktig del av forberedelse i transe er at det redusere stressopplevelsen vi kan få når det virkelig gjelder. I en viktig situasjon er det bra med litt stress for å skjerpe oss, men for mye stress virker hemmende – i verste fall jernteppe. Men hvis vi allerede har øvet i transe med følelsesmessig innlevelse på det vi skal gjøre, vil vi senke stressnivået til et mer funksjonelt nivå.

Til slutt, det er viktig å gi oss selv en behagelig opplevelse. For det er nå vi lever. Og i transe er jo det så enkelt. Hvis vi tenker at vi har det behagelig, så har vi det behagelig.

Lykke til med treningen.