Når en del av oss ønsker forandring, men en annen ikke

Når vi føler at forskjellige deler av oss selv trekker oss i forskjellige retninger er som regel partsterapi en god løsning.

Oslo, NorwayDet er alltid en del av oss som setter pris på det nye; nye omgivelser, en ny leilighet, en ny ting, nye bekjentskaper og nye utfordringer. Det nye inspirerer og engasjerer oss.

På den andre siden kan vi kanskje også merke at vi har motstand mot forandring. Vi velger isteden det samme gamle trygge, det vi vet vil koste minst anstrengelse. Vi går rett over gressplenen eller vi sitter i det samme gode sofahjørnet.

Når jeg merker at klienter beskriver problemer på denne måten, anbefaler jeg ofte partsterapi. Partsterapi gjør det mulig for å oss å utforske disse forskjellige delene, uten forutinntatthet. Jeg forklarer som regel at partsterapi er et slags indre rollespill, som gjør det mulig å se nærmere på hvordan forskjellige deler av oss opererer for å ivareta vårt eget beste. Formålet med rollespillet er å etablere en større forståelse og bedre arbeidsdeling mellom disse delene. Det viser seg som regel at disse forskjellige delene av oss har flere ressurser enn man skulle tro. Spesielt gjelder det de delene av oss som vi ikke er så fornøyd med.

For eksempel kan den delen av oss som ønsker å være der vi er ha som oppgave å bringe stabilitet i livet. Det er viktig. Men det kan også være at denne delen av oss kan forstå at den også vil kunne være der den er hvis det blir en endring til noe nytt. At denne delen også kan finne stabilitet i det nye.

Og den delen av oss som ønsker forandring kan kanskje tillate den stabiliserende delen å få tid til å skape den nødvendig stabiliteten før vi rutsjer videre til neste arena.