Non-smoking hypno-Buddha

Siden jeg har vært i buddhistiske miljøer over lengre tid, har jeg hatt anledning til å studere hvordan buddhisme fungerer for endring. Jeg har sett mennesker som har hatt tildels alvorlige uvaner gi slipp på disse etterhvert. Buddhisme fokuserer i hovedsak på å starte en indre egoforløsende endringsprosess. Over tid vil dette resultere i at man tar bedre valg. Det er som om buddhisme fungerer innenfra og ut.

Buddhismen anbefaler sjelden at man tvinger seg selv til å gjøre det ene eller det andre. Et buddhistisk syn er at en brå endring den ene veien, fort kan bli en brå endring den andre veien.

Buddhisme forutsetter at man er ved sine fulle fem, og jeg har da også sett at mennesker som ikke kan sies å ha vært det få så mye ut av det. Men det spørs vel om de hadde fått så mye ut av noe annet heller.

DSC_6258_DXO

La oss for eksempel si at man ønsker å bli røykfri. I buddhismen oppfordres man da til å observere sinnet før man røyker, mens man røyker og etter man har røykt. Over tid vil dette skape en røykfri-bevissthet som har en distanse fra røykemønsteret. Til slutt vil denne røykfri-bevisstheten bli sterk nok til å stå imot røykemønsteret. For å opparbeide sterk nok røykfri-bevissthet kreves det en innsats i å være oppmerksom.

Det kan være en utfordring å opprettholde en oppmerksomhet når vi gjør ting vi egentlig ikke ønsker å gjøre. Det blir lettere hvis vi ikke dømmer oss selv, og ser det mer som en mulighet til også å lære hvordan sinnet fungerer. Når alt er helt smooth er det faktisk ikke så mye å lære, selv om det selvfølgelig er en fin opplevelse.

Hypnoterapi, og for så vidt også det meste av vestlig terapi, kanskje foruten psykoanalyse, går mer direkte på problemet. Dette kan gi raskere resultater, men det vil fremdeles være nødvendig å følge opp arbeidet med å gjøre vår nye virkelige til en sannhet. Vi må selv velge å følge den veien vi har pekt ut.

Hvis vi slutter å røyke med hypnoterapi, så er dette, etter min erfaring, ganske fort gjort, forutsatt at vi har et klart ønske om å bli røykfri. Det er imidlertid fullt mulig å falle tilbake. Hypnoterapi og hypnose er ikke tankekontroll. Det er en tankeåpner, som skaper en åpning mellom det bevisste og det ubevisste. For å forbli røykfri er det nødvendig å innarbeide en oppfatning om at vi er røykfrie, til se oss selv som en person som ikke røyker – en ikke-røyker. Hvis vi «glemmer» at vi er røykfri, så vil det ikke være langt tilbake til den første røyken. Denne vil som regel aktivere den gamle uvanen og så er vi i gang igjen. Men hvis det skulle skje, så gjelder det å ikke gi seg. Husk at antall ganger du har forsøkt å slutte ikke viser hvor håpløs du er, det viser hvor mye du ønsker å bli røykfri.