Dårlig hypnose og DÅRLIG hypnose

Det fins dårlig hypnose som virker dårlig, og så fins det DÅRLIG hypnose, som rett og slett er moralsk forkastelig, ren og skjær skremselspropaganda. Heldigvis blir DÅRLIG hypnose før eller siden bare dårlig.

Som et eksempel på dårlig hypnose, så vil enkelte terapeuter bare lese opp fra et ark. Dette vil gi en viss virkning, men det sier seg selv at mangelen på dynamikk og forståelse for indre prosesser hos den enkelte er fraværende. Så dette er dårlig hypnose fordi det virker dårlig.

Men så fins det også DÅRLIG hypnose, som rett og slett er mer kompetente eller innfløkte teknikker anvendt på en måte som er skadelig eller uetisk. Boston.com forteller at man i Russland laget et program som forsøkte å skremme alkoholikere til å avstå fra å drikke ved å innbille dem at de ville dø hvis de gjorde det.

Jeg kan være enig i at det er en fare for å dø hvis en alkoholiker fortsetter å drikke. Men det er jo forkastelig å bruke metoder for å innbille pasienten at han eller hun vil gjøre det hvis hun skulle drikke en drink. Det er jo direkte løgn. Det er jo ganske utrolig at man kan sette noe slikt i system. Det er også utrolig at psykiateren som nevnes i artikkelen kan synes at det er et fantastisk system. Heldigvis blir verden mer og mer opplyst slik at slike programmer slutter å fungere og går fra å være DÅRLIG til bare å bli dårlig.

Selv om det i dag ansees at det er bedre å gi klienter selvinnsikt for å kunne selv styre mot det de ønsker, vil alltid aversjonsmetoder ha en viss verdi. Særlig hvis det gjøres i en kontekst som oppleves som gagnlig i det store og hele. Men når hele behandlingen er bygget på dette blir som regel resultatet dårlig.

Til sammenligning forsøkte ofte ukvalifiserte hypnotisører å få folk til å slutte å røyke ved bare å gi forslag om at røyk smaker dårlig. Og det gjør jo det. Slikt hadde en viss virkning. Men slik forslag gikk fort i glemmeboken etter at personen hadde tatt seg noen røyk.