Muskelkontroll for bedre prestasjoner

I mange idretter er det viktig å kunne anstrenge og hvile muskulaturen. Det er gunstig å bruke transe for å innarbeide dette.

Mange idretter er det viktig å være avslappet samtidig som man anstrenger seg. Dette kan for eksempel være i boksing eller skiløping, hvor det er viktig å ikke være stiv for å yte optimalt. Det er også hensiktsmessig å kunne slappe av i muskelgrupper vi ikke bruker når vi gjør vanlig vekttrening eller sirkeltrening.

Først må vi lære hvordan vi skal bruke de forskjellige muskelgruppene. Deretter kan vi fokusere på å bruke muskelgruppene på optimal måte.

En måte å gjøre dette på er å trene på vanlig måte og så være bevisst på hvordan vi bruker musklene.

Men vi kan også gjøre transearbeid. Vi tenker oss at vi etablerer en bryter (egentlig et symbol for sinnstilstand) hvor vi lar alle muskler som ikke skal brukes slappe av. Når vi gjøre dette oppdager vi at vi holder lenger ut og blir sterkere enn det vi tror vi er.

Øvelsen kan først gjøres i transe mens vi sitter helt rolig og ganske enkelt visualiserer at vi gjør de bevegelsene vi skal. Deretter tenker vi at vi slår over en bryter som får all annen muskulatur til å bli mer avslappet. Når øvelsen mestres i transe blir det mye enklere å gjøre den mens vi trener på vanlig måte.

Det er også hensiktsmessig å legge på en bryter til. En som fjerner alle de tankene vi ikke trenger å tenke akkurat nå. Når vi for eksempel anstrenger oss ved å løfte vekter er det ofte tankene som hindrer oss, heller enn vår faktiske styrke. Når vi ikke lenger tenker unødvendige tanker finner vi ut at vi er i stand til å gi mer.