Seksualitet og samliv

Seksualitet er en naturlig del av et forhold. Det er derimot ikke uvanlig at man kan ha en følelse av at sekslivet kunne vært bedre. Den gode nyheten er at sekslivet kan forbedres på mange måter, gjennom samtale og fjerning av skam og negativitet.

Når vi har fått dekket våre grunnleggende behov og opplever trygghet er det naturlig å søke sosial kontakt og kjærlighet. I dette ligger det også intime forhold som inkluderer seksualitet. Et bra seksualliv er en viktig del av et forhold, sammen med andre felles stimulerende opplevelser.

Seksuell energi kan vitalisere oss og gi oss energi. Den seksuelle energien skapes på forskjellige måter for forskjellige mennesker, avhengig av vaner og historie. I et forhold er det hensiktsmessig å være bevisst på hvordan man kan utvikle den seksuelle energien sammen med partneren. Dette kan skje på mange måter.

Den seksuelle energien aktiverer kroppens seksuelle funksjoner gjennom det autonome nervesystemet. Som vi vet, kan vi derfor i liten grad styre vår seksuelle funksjon, annet enn å plassere oss selv i en situasjon som vi vet føles seksuell for oss.

Sex kan være utfordrende i et partnerskap hvis man ikke snakker om det. Det kan for eksempel hende at mannen har opplevd problemer med reisning og derfor unngår seksuell tilnærmelse, mens kvinnen venter på at han skal tilnærme seg. Kvinnen kan da feilaktig føle at mannen ikke er tiltrukket av henne, at han egentlig ikke vil ha henne. Veien til oppløsning blir da kort.

Det største årsaken til problemer i sexlivet er skam. Slik uønsket skam kan komme fra en rekke kilder, fra vår egne opplevelser, fra våre foreldres opplevelser, fra religiøse forestillinger, fra samfunnet for øvrig eller fra generelle negative oppfattelser om sex. Det enkleste er å tenke at vi ikke er ansvarlige for denne skammen, men det er vi som selv må ta initiativ for å gjøre noe med den.

Stress reduserer den seksuell funksjonsevnen. Når vi blir stresset er det lett å begynne å tenke for mye. Dette redusere den seksuelle energien. Det er derfor en god ide å fjerne stress. Det kan også være en god ide å lære seg teknikker som stopper tankestrømmen, spesielt for kvinner. Menn virker å være flinkere til ikke å tenke så mye 😉

Den enkleste måten å håndtere skam på er å snakke om det, med partneren eller noen andre man stoler på. Hvis vi fjerner negative oppfattelser vil også skammen forsvinne. Det kan være at vi forstår intellektuelt at det ikke er noe skambelagt med sex, men den skammen jeg snakker om her er mer på et ubevisst plan, som en uønsket automatisk tanke. Når vi blir bevisste slike automatiske tanker, kan vi begynne å gjøre noe med det. Som med alt annet, blir det en interessant prosess som leder oss mot å oppleve mer av det gode i livet.

Hvis sekslivet allerede er bra, er det fremdeles nødvendig å utvikle det videre. Hvis ting ikke utvikles, hvis vi bare tar ting for gitt, vil det som regel forringes. Sekslivet utvikles best gjennom å forsøke nye ting i sammen. Det er selvfølgelig viktig å snakke om tingene. Om fantasier, ønsker, opplevelser og hva det enn måtte være. Det handler om å utforske og finne nye nivåer av trygghet. Når vi forstår at vi er trygg nok i forholdet til å begynne å snakke om sex, utvikles også forholdet som helhet.