Vinnerhode

Alle som har oppnådd noe har hatt forbilder. Vi kan bli mer bevisste på vår egen evne til å kopiere andres oppnåelse.

Når vi er små lærer vi ved å herme etter andre. Det fungerer meget effektivt. I løpet av kort tid lærer vi en hel masse.

Det er lett å se at vi lærer å kopiere ytre ting som bevegelse og tale, men vi kopiere også indre opplevelser, som tanker, følelser og motivasjon. Speilnevroner er spesielle nevroner i hjernen som blir aktive når vi observerer et annet menneske utføre handlinger. Det er egentlig slik vi forstår andre. Det er en naturlig del av oss. På en måte kan vi si at vi gjenskaper en følelse av en annens motivasjon og handlinger i vårt eget sinn ved å studere andre. Vi tar på oss hodet til en annen.

Så hvorfor ikke finne et passende nytt vinnerhode å lære av? Det er flust av idrettsutøvere som har utvist eksepsjonell motivasjon for å vinne.

Først må vi studere personen for å få en viss forståelse av hva som driver personen og hva personen gjør for å oppnå sine resultater og studere personen mens han eller hun gjør det. Deretter lar vi oss selv identifisere oss med personen på et dypt nivå, gjerne i transe. Det blir litt som å tenke oss av vi tar på oss hodet til denne personen og ser verden gjennom nye øyne. Vi kan begynne å tenke å handle som denne personen, og forstår at da kan vi også oppnå de samme resultatene.

Det er selvfølgelig ikke snakk om å bli en annen person. Vi er den vi er. Men dette er en nyttig metode som vil gi oss en indre forståelse av hvordan våre forbilder har oppnådd det de har gjort.