Automatiske tanker

Automatiske tanker er tanker som vi formulerer med ord inne i oss som svar på situasjoner. Disse tankene er ofte så raskt forbigående at vi nesten ikke er dem bevisst. Til forskjell fra ubevisste tanker kan automatiske tanker gjøres bevisste dersom vi retter oppmerksomheten mot dem.

Slike automatiske kan dessverre ofte være negative. Derfor er det hensiktsmessig å endre dem eller fjerne dem. Eksempler på automatiske tanker knyttet til situasjoner kan være:
– Treffe nye mennesker: De kommer ikke til å like meg
– Skal gjennomføre en ny oppgave: Jeg kommer ikke til å klare det
– Få positiv tilbakemelding: Jeg er ikke verdt det

Vi kan bruke følgende enkle metode for å fjerne slike automatiske tanker. Metoden baserer seg på å først forene vår opplevelse av tanken i det bevisste og ubevisste. Deretter gir vi en en retning og erstatter den med en ny tanke. For så og forsterke og erkjenne den nye, positive tanken.

Følgende eksemplifiserer prosessen i følgende trinn:

  1. Bli først bevisst en automatisk tanke knyttet til en situasjon. La oss ta eksempelet over og si at vi har observert at vi ikke er særlig mottakelig for anerkjennelse og har blitt bevist tanken om at vi egentlig ikke er verdt det. Det automatiske tanken er da «Jeg er ikke verdt anerkjennelse.»
  2. Forening: Si til deg selv: Jeg føler at jeg ikke er verdt anerkjennelse. Jeg er ikke verdt anerkjennelse.
  3. Ny retning: Si til deg selv: Jeg ønsker ikke å motsette meg anerkjennelse. Jeg ønsker ikke å føle at jeg ikke er verdt anerkjennelse.
  4. Erstatning: Si til deg selv: Jeg ønsker å akseptere anerkjennelse. Jeg ønsker å føle at jeg er verdt anerkjennelse.
  5. Forsterkning: Si til deg selv: Når jeg har talt fra 1 til 5 vil jeg føle at jeg aksepterer anerkjennelse og at jeg er verdt den. 1, 2, 3, kommer til å føle at jeg aksepterer anerkjennelse og at jeg er verdt den. 4, 5, jeg vil ta i mot andres anerkjennelse, jeg føler at jeg har fortjent den.
  6. Erkjennelse: Si til deg selv: Jeg mottar komplimenter og anerkjennelse på en naturlig måte. Jeg føler at jeg er verdt anerkjennelse og komplimenter.

Du kan gjøre dette flere ganger, men ta en pause på 5 minutter mellom hver gang.