Flytsonen – den ubevisste vinnerarena

Vi ønsker å komme i flytsonen. Her finner vi elegansen og hurtigheten.

Det er fire stadier for utvikling av kunnskap:
1) Ubevisst inkompetanse
2) Bevisst inkompetanse
3) Bevisst kompetanse
4) Ubevisst kompetanse

1 er når vi ikke vet hva vi ikke kan, kanskje som barn. 2 er når vi blir bevisst at vi ikke kan det, for eksempel når vi skal lære å kjøre bil. 3 er når vi kan kjøre bilen ved å fokusere bevisst på det vi gjør. 4 er når vi mestrer bilkjøring som en automatisk handling.

2 og 3 er øvingsfase. 4 er konkurransefasen. Men mange som konkurrerer går ikke inn i stadium 4. Vi glemmer at det er forskjell på øving og konkurranse og fortsetter å detaljfokusere under konkurranse. Det fungerer ikke bra.

Når vi er i øvingsfasen klassifiserer vi våre resultater ved å si til oss selv, for eksempel «OK» eller «Forkast». Dette gir budskap til vårt indre om hvordan vi ønsker at ting skal utføres. Men når vi går over i flytsonen gir vi slipp på klassifisering og bare «er» og «gjør».

Muskelminnet har da overtatt bevisst tenkning. Det er hit vi ønsker å komme. Det ubevisste sinnet gjør nå jobben og vi er i flytsonen. Flytsonen er den ultimate læring. I flytsonen blir våre bevegelser elegante og harmoniske. Alle vet at det er umulig å danse grasiøst hvis vi skal tenke på det vi gjør. Når vi er i flytsonen kan vi også innarbeide endring som varer.

For å illustrere hvor fort vi reagerer i flytsonen kan vi til sammenligning si at vi tenker i 10 km/h, føler i 100 km/h, men reagerer i flytsonen i 1000 km/h.

Hvis vi ikke er vant til å være i flytsonen kan vi bli usikre når vi opplever det. Det er det ingen grunn til. Flytsonen er egentlig noe vi alle opplever fra tid til annen. Det forstår vi fra de mange beskrivelsene av den:
– være i fokus
– føle seg vektløs
– tiden opphører
– at man svever
– føler seg mektig
– føler seg uslåelig
– ikke noe annet betyr noe
– føle tilfredsstillelse
– føle seg fredfull
– jeg har det
– være oppslukt
– gå på autopilot
– føle takknemlighet
– ha riktig tempo